Nguyên nhân dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp tư nhân

1. Mặt hàng tồn kho của chúng ta tư nhân là gì?

Hàng tồn kho vào doanh nghiệp bốn nhân là những gia tài được cài vào để chế tạo hoặc để buôn bán trong kỳ sản xuất, gớm doanh bình thường gồm:

- Hàng sở hữu đang đi bên trên đường.

Bạn đang xem: Nguyên nhân dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật tư (trừ đồ vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế sửa chữa có thời gian dự trữ bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường); Công cụ, dụng cụ.

- thành phầm dở dang (trừ sản phẩm có thời gian sản xuất, vận chuyển vượt quá một chu kỳ sale thông thường).

- Thành phẩm, mặt hàng hoá; hàng giữ hộ bán.

- hàng hoá được bảo quản tại kho bảo thuế của công ty tư nhân.

Để hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất khi doanh nghiệp tư nhân tất cả hàng tồn kho bớt giá, doanh nghiệp tư nhân thường lập ra một khoản dự trữ hàng tồn kho mang tính chất bù đắp tổn thất.

Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho là dự phòng khi gồm sự suy sút của quý hiếm thuần rất có thể thực hiện nay được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của sản phẩm tồn kho.

Dự phòng được lập với mục đích giúp cho bạn tư nhân có nguồn tài chủ yếu để bù đắp tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian kế hoạch, nhằm mục tiêu bảo toàn vốn khiếp doanh; bảo vệ cho doanh nghiệp tư nhân phản bội ánh quý giá vật tư sản phẩm & hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính không tốt hơn chi phí trên thị phần và giá trị của các khoản nợ cần thu không tốt hơn giá trị hoàn toàn có thể thu hồi được tại thời khắc lập báo cáo tài chính.

2. Điều kiện để lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

Doanh nghiệp tứ nhân lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho mang lại các đối tượng nêu trên mục 1 khi đáp ứng một cách đầy đủ các đk sau:

- Giá cội ghi trên sổ kế toán cao hơn nữa giá trị thuần (trừ trường hòa hợp giá nơi bắt đầu của vật liệu cao hơn cực hiếm thuần nhưng giá bán sản phẩm từ nguyên liệu này không trở nên giảm giá).

- gồm hóa đơn, hội chứng từ hòa hợp pháp hoặc có bằng chứng minh chứng được giá vốn của sản phẩm tồn kho.

- sản phẩm tồn kho thuộc quyền sở hữu của chúng ta tư nhân tại thời khắc lập báo cáo tài chính.

3. Công thức trích lập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

Mức trích dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

=

Lượng sản phẩm tồn kho thực tế tại thời gian lập báo cáo tài chính năm

x

Giá cội hàng tồn kho theo sổ kế toán tài chính (i)

-

Giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho (ii)

Trong đó:

(i) Giá cội của sản phẩm tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế thay đổi và các giá cả liên quan liêu trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại tại. Núm thể:

- giá cả mua, có giá mua, những loại thuế không được hoàn lại (như Thuế GTGT đầu vào của hàng tồn kho không được khấu trừ, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo đảm môi trường cần nộp khi mua sắm tồn kho), ngân sách vận chuyển, bốc xếp, bảo vệ trong thừa trình mua sắm chọn lựa và các ngân sách khác có tương quan trực tiếp nối việc mua sắm và chọn lựa tồn kho. Những khoản chiết khấu thương mại dịch vụ và giảm ngay hàng mua vị hàng cài không đúng cách, phẩm hóa học được trừ khỏi giá thành mua.

- giá thành chế trở thành hàng tồn kho bao gồmnhững giá cả có liên quan trực kế tiếp sản phẩm sản xuất, như chi tiêu nhân công trực tiếp, túi tiền sản xuất chung cố định và túi tiền sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu, vật tư thành thành phẩm.

- ngân sách chi tiêu liên quan liêu trực tiếp khác tính vào giá cội hàng tồn kho bao gồm các khoản ngân sách khác ngoài chi tiêu mua và giá cả chế phát triển thành hàng tồn kho. Ví dụ, vào giá cội thành phẩm gồm thể bao gồm chi phí xây đắp sản phẩm cho một đơn đặt đơn hàng cụ thể.

- chi phí không tính vào giá cội hàng tồn kho bao gồm:

+Chi phí nguyên liệu, trang bị liệu, giá cả nhân công với các giá cả sản xuất, sale khác phát sinh trên nấc bình thường.

+ chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ những khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho quan trọng cho quy trình sản xuất tiếp theo và chi tiêu bảo quản.

+ giá thành bán hàng.

+ bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp bốn nhân.

- túi tiền cung cấp cho dịch vụbao gồm túi tiền nhân viên với các chi phí khác tương quan trực tiếp đến việc cung ứng dịch vụ, như ngân sách giám gần kề và các chi phí chung có liên quan. Giá thành nhân viên, chi phí khác tương quan đến bán sản phẩm và thống trị doanh nghiệp bốn nhân không được xem vào ngân sách chi tiêu cung cấp dịch vụ.

(ii)Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được

Giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được bởi vì doanh nghiệp bốn nhân tự xác minh là giá thành ước tính của mặt hàng tồn kho vào kỳ sản xuất, gớm doanh thông thường tại thời gian lập report tài thiết yếu trừ (-) chi tiêu ước tính để ngừng sản phẩm và giá cả ước tính quan trọng cho bài toán tiêu thụ chúng.

4. Tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tại thời điểm lập báo cáo tài bao gồm năm, trên đại lý tài liệu vì chưng doanh nghiệp bốn nhân thu thập chứng minh giá cội hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện tại được của hàng tồn kho thì doanh nghiệp tư nhân tiến hành trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho như sau:

- giả dụ số dự trữ phải trích lập ngay số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp tư nhân không được trích lập bổ sung cập nhật khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.

Xem thêm: Có Nên Mua Iphone Lock La Gì Có Nên Mua Không ? Lưu Ý Chọn Có Nên Mua Iphone Lock

- ví như số dự trữ phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho sẽ trích lập ở report năm trước đang ghi bên trên sổ kế toán, doanh nghiệp tư nhân triển khai trích góp thêm phần chênh lệch vào giá bán vốn hàng chào bán trong kỳ.

- ví như số dự trữ phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đã trích lập ở report năm trước sẽ ghi bên trên sổ kế toán, doanh nghiệp tư nhân tiến hành hoàn nhập phần chênh lệch cùng ghi giảm giá vốn hàng cung cấp trong kỳ.

- nút lập dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng mặt hàng tồn kho bị giảm ngay và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê đưa ra tiết. Bảng kê cụ thể là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng buôn bán (giá thành tổng thể sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ) của bạn tư nhân.

(Tham khảo mẫu ra quyết định khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho).

5. Xử lý so với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng

- sản phẩm tồn kho vày thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hỏng hỏng, xưa cũ mốt, không tân tiến kỹ thuật, lạc hậu do chuyển đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, quá hạn sử dụng, không thể giá trị thực hiện phải được xử lý hủy bỏ, thanh lý.

- Thẩm quyền xử lý:

Doanh nghiệp bốn nhân ra đời Hội đồng giải pháp xử lý (tham khảo mẫu mã Quyết định thành lập Hội đồng xử lý) hoặc thuê tổ chức tư vấn có tính năng thẩm định giá để khẳng định giá trị mặt hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý. Biên bạn dạng kiểm kê khẳng định giá trị hàng tồn kho cách xử lý (tham khảo chủng loại Biên bản thẩm định hủy bỏ hàng tồn kho vẫn lập dự phòng) do doanh nghiệp tứ nhân lập khẳng định rõ quý giá hàng tồn kho bị hỏng hỏng, vì sao hư hỏng, chủng loại, số lượng, quý hiếm hàng tồn kho hoàn toàn có thể thu hồi được (nếu có)

Chủ doanh nghiệp tứ nhân căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử trí hoặc khuyến cáo của tổ chức support có tác dụng thẩm định giá, các bằng chứng liên quan mang lại hàng tồn kho để đưa ra quyết định xử lý diệt bỏ, thanh lý; đưa ra quyết định xử lý trách nhiệm của rất nhiều người tương quan đến mặt hàng tồn kho kia và phụ trách về quyết định của bản thân mình theo công cụ của pháp luật.

- Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được là chênh lệch giữa cực hiếm ghi trên sổ kế toán trừ đi giá bán trị thu hồi từ người gây nên thiệt hại thường bù, từ cơ quan bảo hiểm bồi thường và từ buôn bán thanh lý mặt hàng tồn kho.

Giá trị tổn thất thực tế của sản phẩm tồn kho không tịch thu được đã có quyết định xử lý, sau khoản thời gian bù đắp bằng nguồn dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch được hạch toán vào giá vốn sản phẩm bán của người sử dụng tư nhân.

Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho là khoản dự phòng bắt buộc đối với cả các doanh nghiệp. Vậy dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho là gì? Điều gì dẫn đến việc trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho? thời khắc nào là thích hợp để tiến hành lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho? Để giải đáp những thắc mắc trên mời chúng ta cùng khám phá với bachgiamedia.com.vn qua nội dung bài viết ngay sau đây.

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho là như thế nào?

Theo thông bốn 48/2019/TT-BTC tất cả nêu, “dự phòng giảm ngay hàng tồn kho là dự phòng khi có sự suy bớt của giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được thấp rộng so với giá trị ghi sổ của sản phẩm tồn kho”. 

Có thể gọi dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho là 1 trong chiến lược sale nhằm sút thiểu rủi ro và chi tiêu cho doanh nghiệp lớn khi gồm hàng tồn kho không cung cấp được. Theo đó, doanh nghiệp lớn sẽ tiến hành áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm nhằm mục tiêu thu hút quý khách mua, giảm số lượng hàng tồn kho. Điều này giúp doanh nghiệp bớt thiểu những khoản giá thành lưu trữ, vận chuyển và quản lý hàng tồn kho, bên cạnh đó tăng doanh số bán sản phẩm và lợi nhuận. 

*

Khái niệm chung về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho chính là các nhiều loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp với cái giá trị cội được ghi trên sổ kế toán tài chính phải cao hơn nữa giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được. Đối tượng này bao gồm: những nguyên liệu, đồ gia dụng tư, công cụ, phương pháp dùng khi sản phẩm, mặt hàng hóa, hàng thiết lập đang trên tuyến đường đến, hàng chuyển đi bán, hàng hóa tại kho bảo thuế với thành phẩm. Xung quanh ra, để đảm bảo tính hợp lệ các mặt hàng tồn kho phải đảm bảo an toàn hai đk sau:

Phải gồm hóa đơn, hội chứng từ đúng theo pháp, thích hợp quy định của bộ Tài chủ yếu hoặc có bằng chứng minh chứng được giá bán vốn ( tức giá ghi sổ xuất xắc giá gốc ) của sản phẩm tồn kho.Hàng hóa tồn kho nên thuộc quyền mua của đối kháng vị kinh doanh ngay trên thời điểm thực hiện lập report tài chính năm. Đồng nghĩa với việc các sản phẩm thuộc dạng giữ hộ, mặt hàng nhận đại lý phân phối ký giữ hộ hay hàng hóa nhận tối ưu sẽ ko được phép triển khai lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho.

Cụ thể, một vài loại sản phẩm & hàng hóa thường được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp như:

Hàng hóa tồn kho bị hư hóc, sản phẩm kém quality không còn năng lực bán được.Hàng tồn sẽ lỗi thời, lạc hậu về khía cạnh kỹ luật, bị đọng đọng khó khăn luân chuyển.Hàng hóa hao hụt hoặc bị thất lạc.

Nguyên tắc trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho rất đặc trưng trong quy trình thống trị tài chính của doanh nghiệp. Vậy để tiến hành trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn một bí quyết hiệu quả, doanh nghiệp đề xuất tuân thủ một vài nguyên tắc cơ bản sau:

Trích lập dự trữ khấu hao hàng tồn kho phải dựa trên dẫn chứng đáng tin cậy. Những bằng chứng này phải chứng minh sự giảm ngay trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho so với giá trị cội của nó. Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho yêu cầu được trích lập vào cuối kỳ kế toán. Đảm bảo tiến hành đúng theo quy định chuẩn mực kế toán hàng tồn kho và công cụ của chính sách tài chủ yếu hiện hành .Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho đề nghị được trích lập đến từng một số loại hàng tồn kho.Mức trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải dựa trên giá trị thuần có thể thu hồi được của mặt hàng tồn kho.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập vào thông tin tài khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.Khi mặt hàng tồn kho được thanh lý, số dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đang trích lập được trả nhập vào giá bán vốn mặt hàng bán.Doanh nghiệp cần xác định đúng lượng mặt hàng tồn kho cần dự phòng để tùy chỉnh dự phòng khấu hao một cách chủ yếu xác. 

Để đảm bảo tính trung thực và khách quan liêu của report tài chính, doanh nghiệp cần tuân thủ các qui định cơ bạn dạng và những quy định, chuẩn mực kế toán liên quan đến dự phòng giảm ngay hàng tồn kho. Điều này giúp công ty phản ánh giá chuẩn trị thực của hàng tồn kho trên sổ kế toán, từ bỏ đó rứa được bức tranh tổng thể về tình hình tài thiết yếu của mình, tránh câu hỏi doanh nghiệp bị thổi phồng lợi nhuận. 

Thời điểm thích hợp để trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

Thời gian thực hiện trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho thường rơi vào thời điểm doanh nghiệp tiến hành lập báo cáo tài thiết yếu năm ( tức thời điểm cuối kỳ kế toán năm ) dựa trên cơ sở tài liệu nhưng mà doanh nghiệp thu thập minh chứng được giá cội của mặt hàng tồn kho nhỏ hơn giá trị thuần rất có thể thực hiện. Khoản chi phí này sẽ được ghi dìm vào tài khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho bên trên bảng phẳng phiu kế toán. Khi sản phẩm tồn kho được thanh lý, số dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn trước đó sẽ được hòa nhập vào giá bán vốn hàng bán.

Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn rất có thể tiến hành trích lập khoản dự phòng này trước khi ngừng kỳ kế toán giả dụ có bởi chứng chắc chắn là cho việc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của mặt hàng tồn kho. Sau đây là một số vết hiệu cho thấy việc giảm ngay trị của mặt hàng tồn kho:

Hàng tồn sẽ lỗi thời hoặc đã hư hỏng.Nhu cầu của hàng hóa trên thị trường giảm.Giá cả trên thị trường của mặt hàng có xu hướng giảm sâu.Hàng tồn kho bị thất lạc hoặc mất.Chi phí gia hạn để tiêu thụ thành phầm tăng cao.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thêm giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được phải chăng hơn giá ghi sổ, thì công ty lớn cần thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nấc trích lập này được tính trên mức ưu đãi giảm giá ước tính của sản phẩm tồn kho. 

Công thức tính như vậy nào?

Công thức khẳng định mức trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho :

Mức trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho = Lượng hàng tồn kho thực x Giá nơi bắt đầu hàng tồn kho theo sổ kế toán tài chính - giá trị thuần có thể thực hiện nay được của hàng tồn kho

Trong đó:

Lượng hàng tồn kho thực là số số lượng sản phẩm tồn kho hiện bao gồm tại thời điểm lập báo cáo tài thiết yếu năm.Giá nơi bắt đầu hàng tồn kho theo sổ kế toán tài chính là số tiền mà lại doanh nghiệp đã đưa ra để cấp dưỡng hoặc mua sắm hóa. Bao gồm cả các chi phí liên quan tiền trực tiếp nối việc mua hàng tồn kho như thuế nhập khẩu, ngân sách vận đưa và bốc tháo dỡ hàng hóa.Giá trị thuần rất có thể thực hiện được của sản phẩm tồn kho là giá thành ước tính của hàng tồn kho sau khi đã trừ đi túi tiền ước tính để thêm vào và chi phí ước tính nhằm tiêu thụ hàng.

Ví dụ: 

Công ty A có con số hàng tồn kho là 100 sản phẩm. Giá gốc ghi bên trên sổ kế toán là 10.000 đồng/1 sản phẩm và quý hiếm thuần rất có thể thực hiện tại được là 7.000 đồng/1 sản phẩm. Hỏi mức chi phí dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho mà công ty cần là bao nhiêu?

Ta có: nút trích dự phòng giảm ngay hàng tồn kho = 100 X ( 10.000 - 7.000 ) = 300.000 đồng

*

Thực hiện nay tính nấc dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

Sử dụng phần mềm quản lý bán sản phẩm để đo lường hàng tồn kho

Phần mềm quản lý bán sản phẩm là công cụ cung ứng đắc lực góp doanh nghiệp quản lý kinh doanh với thực hiện thống trị hàng tồn kho một giải pháp hiệu quả. Với bản lĩnh theo dõi lượng mặt hàng tồn kho, tình trạng hàng hóa, thời hạn xuất nhập hàng,... Qua đó, doanh nghiệp rất có thể dễ dàng xác minh được sản phẩm hoặc nhóm thành phầm nào nên vận dụng dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho? Điều này giúp doanh nghiệp sút thiểu được tổn thất giá cả do sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị hao hụt, lỗi hỏng, lỗi mốt,...

Ngoài ra, dự phòng giảm ngay hàng tồn kho còn giúp doanh nghiệp nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp và tăng doanh thu bán sản phẩm một giải pháp hiệu quả. Giả dụ doanh nghiệp của khách hàng đang chạm chán phải trở ngại trong thừa trình làm chủ hàng hóa cùng thực hiện thiết lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho, thì phần mềm quản lý bán hàng đa kênh của bachgiamedia.com.vn đã là một giải pháp hiệu quả mà chúng ta nên cân nhắc.

*

Giải pháp tối ưu vào việc cai quản hàng hóa tồn kho

Hy vọng những thông tin trên đây để giúp bạn nắm rõ hơn câu hỏi trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho một biện pháp hiệu quả. Nếu như bạn đang thân thiết tới vấn đề chuyển đổi số, tự động hóa hóa trong quá trình kinh doanh của bạn thì hãy truy cập ngay vào website phê chuẩn của bachgiamedia.com.vn nhằm tìm nắm rõ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *