Xóa Album Ảnh Trên Iphone

Sử dụng áp dụng Ảnh

*
nhằm bố trí các ảnh của công ty cùng với các album. Chạm vào tab Album giúp thấy các album nhưng mà các bạn đã sản xuất, Album được share mà lại bạn đã chế tạo hoặc tmê mẩn gia cùng album được chế tác tự động.

Bạn đang xem: Xóa album ảnh trên iphone

*

Nếu các bạn áp dụng Ảnh iCloud, các album sẽ tiến hành tàng trữ trong iCloud. Album được update và rất có thể truy cập bên trên những thiết bị mà các bạn đã singin bởi cùng một ID bachgiamedia.com.vn. Xem Sử dụng Ảnh iCloud trên iPhone.


Sử dụng album để sắp xếp những hình họa của khách hàng.

Trong ảnh, đụng vào tab Album, sau đó chạm vào .

Chọn để chế tạo ra Album new hoặc Album được share bắt đầu.

Đặt tên cho album, tiếp nối va vào Lưu.

Chọn hình ảnh bạn muốn thêm, kế tiếp va vào Xong.

Để tạo ra album được chia sẻ, hãy xem Chia sẻ hình ảnh với Album được chia sẻ trong iCloud.


Chạm vào tab Thỏng viện sinh hoạt cuối màn hình, tiếp nối đụng vào Chọn.

Chạm vào những hình thu nhỏ tuổi hình ảnh và đoạn Clip nhưng mà bạn muốn thêm, tiếp nối chạm vào

*
.

Vuốt lên, sau đó chạm vào Thêm vào album tự danh sách các tác vụ.

*

Chạm vào album nhưng bạn có nhu cầu cung ứng.


Trong album, hãy va vào hình họa hoặc video clip để thấy ảnh hoặc đoạn Clip đó sống chính sách toàn màn hình.

Chạm vào

*
.

Chỉ xóa mục ngoài album đó hoặc xóa mục đó khỏi Hình ảnh iCloud trên toàn bộ đồ vật của chúng ta.


Chạm vào tab Album, sau đó va vào Xem tất cả.

Chạm vào Sửa, sau đó triển khai tác vụ bất kỳ sau đây:

Đổi tên: Chạm vào tên album, tiếp nối nhập thương hiệu new.

Xem thêm:

Sắp xếp lại: Chạm cùng giữ hình thu nhỏ của album, sau đó kéo cho địa điểm bắt đầu.

Xóa: Chạm vào

*
.

Chạm vào Xong.

Không thể xóa những album mà lại Hình ảnh tạo nên cho bạn, ví như Gần phía trên, Mọi người và Địa điểm.


Quý Khách có thể sắp xếp ảnh với video vào album theo mới nhất trước hoặc cũ tốt nhất trước.

Chạm vào tab Album, tiếp nối chọn 1 album.

Chạm vào , tiếp nối đụng vào Sắp xếp.


Bạn hoàn toàn có thể thanh lọc ảnh với Clip trong một album theo mục yêu mếm, vẫn sửa, ảnh cùng Clip.

Chạm vào tab Album, tiếp đến lựa chọn 1 album.

Chạm vào , kế tiếp va vào Lọc.

Chọn giải pháp bạn muốn thanh lọc ảnh cùng đoạn phim vào album, kế tiếp va vào Xong.

Để xóa bộ lọc khỏi một album, hãy chạm vào

*
, chạm vào Tất cả những mục, tiếp nối chạm vào Xong.


quý khách hàng hoàn toàn có thể tạo nên những tlỗi mục nhằm chứa nhiều album. Ví dụ: chúng ta có thể chế tác một thư mục mang tên “Kỳ nghỉ” với tiếp đến sản xuất những album về toàn bộ các kỳ du lịch của chúng ta bên trong thư mục. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể tạo thành tlỗi mục bên trong thỏng mục.

Chạm vào tab Album, sau đó chạm vào .

Chọn Thỏng mục mới.

Đặt thương hiệu mang đến tlỗi mục, tiếp nối va vào Lưu.

Mnghỉ ngơi thỏng mục, chạm vào Sửa, tiếp đến đụng vào nhằm chế tạo ra những album hoặc tlỗi mục mới phía bên trong thư mục.