Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Lào Cai, ngày 25 tháng 4 năm 2022  QUYẾT ĐỊNHBãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triể" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Lào Cai, ngày 25 tháng 4 năm 2022  QUYẾT ĐỊNHBãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triể" />

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan tiền Hiệu lực Lược đồ dùng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái mạnh với ĐK áp dụng Phần mềm tra cứu vãn văn uống bản.

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân tỉnh lào cai

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
Chia sẻ qua:
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

________________________

Lào Cai, ngày 25 tháng bốn năm 2022


 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi vứt Quyết định số 46/2015/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 02 mon 10 năm 2015 của Uỷ ban quần chúng tỉnh giấc Lào Cai ban hành lao lý xét khuyến mãi Huy hiệu “Vì sự nghiệp gây ra với cải tiến và phát triển tỉnh Lào Cai”

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

 Căn uống cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Ban hành văn uống bạn dạng quy bất hợp pháp luật pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật Ban hành văn bạn dạng quy bất hợp pháp mức sử dụng ngày 18 tháng 6 năm 2020;

 Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm năm nhâm thìn của Chính phủ giải pháp chi tiết một trong những điều và giải pháp thực hành Luật ban hành vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 mon 1hai năm 20đôi mươi của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CPhường ngày 14 tháng 5 năm năm 2016 của Chính phủ giải pháp cụ thể một số điều cùng biện pháp thực hành Luật ban hành văn uống bạn dạng quy phạm pháp luật;

 Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày thứ 8 tháng 1hai năm 2021 của Hội đồng quần chúng tỉnh giấc Tỉnh Lào Cai sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm năm ngoái của Hội đồng quần chúng. # tỉnh giấc về xét khuyến mãi ngay Huy hiệu do sự nghiệp xây cất cùng cách tân và phát triển thức giấc Lào Cai;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Bãi vứt Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 mon 10 năm năm ngoái của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Tỉnh Lào Cai phát hành công cụ xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây cất và cách tân và phát triển tỉnh Lào Cai”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Messenger Trên Iphone 6, 6

 Điều 2. Hiệu lực thi hành

 Quyết định tất cả hiệu lực Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 5 năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

 Chánh Văn uống phòng Uỷ ban quần chúng thức giấc, Giám đốc Slàm việc Nội vụ, Giám đốc các sngơi nghỉ, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng những huyện, thị làng mạc, thành phố và các tổ chức triển khai, cá nhân gồm liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Vnạp năng lượng phòng Chính phủ;- Cục bình chọn văn uống bạn dạng QPPL - Sở Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;- Chủ tịch; PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nlỗi Điều 3 QĐ;

- Ssinh sống Nội vụ 03 bản; - TT.HĐND, UBND những thị trấn, thị làng, thành phố;

- Cổng tin tức điện tử tỉnh;

- Công báo Lào Cai;- Báo Lào Cai; - Đài Phát tkhô giòn Truyền hình tỉnh;- Lưu: VT, NC2.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN