Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 58/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 58/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 " />

Thông Tư 58 Bộ Tài Chính

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ dùng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản bachgiamedia.com.vn và ĐK thực hiện Phần mềm tra cứu vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Thông tư 58 bộ tài chính

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ TÀI CHÍNH

-------

Số: 58/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

thủ đô, ngày 12 mon 6 năm 2020


Căn uống cđọng Luật Phí với lệ tổn phí ngày 25 mon 1một năm 2015;

Căn cđọng Luật Ngân sách chi tiêu đơn vị nước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ đọng Luật Cạnh tnhãi ngày 12 mon 6 năm 2018;

Căn uống cđọng Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 mon 8 năm 2016 của nhà nước khí cụ cụ thể và hướng dẫn thực hiện một vài điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cđọng Nghị định số 87/2017/NĐ-CPhường ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước dụng cụ công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;


Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 mon 3 năm 2020 của Thủ tướng mạo nhà nước về những trọng trách, phương án cấp bách toá gỡ khó khăn mang đến tiếp tế marketing, bảo đảm an sinh làng mạc hội ứng phó cùng với dịch Covid-19;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Sở Tài chính phát hành Thông tứ qui định nút thu, cơ chế thu, nộp, quản lý cùng sử dụng tầm giá xử trí vụ câu hỏi tuyên chiến và cạnh tranh.


1. Thông tứ này điều khoản mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý cùng sử dụng mức giá cách xử lý vụ việc tuyên chiến đối đầu, gồm: tầm giá giải quyết và xử lý đề xuất hòa bình của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ liên quan; phí đánh giá hồ sơ tận hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ Việc tuyên chiến đối đầu.
a) Tổ chức, cá nhân Lúc được ban ngành bao gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý từng trải tự do của người dân có nghĩa vụ và quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đánh giá và thẩm định làm hồ sơ tận hưởng miễn trừ vào giải quyết vụ bài toán tuyên chiến và cạnh tranh.
b) Cơ quan lại bao gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý thử dùng độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ liên quan; đánh giá và thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết và xử lý vụ vấn đề tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh.
c) Tổ chức, cá nhân khác gồm liên quan mang đến thu, nộp chi phí xử lý trải nghiệm chủ quyền của người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan; tầm giá thẩm định và đánh giá làm hồ sơ tận hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc đối đầu.
1. Người bao gồm đòi hỏi chủ quyền tyêu thích gia trong các vụ bài toán đối đầu và cạnh tranh với tư bí quyết là người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ tương quan theo hiện tượng trên Điều 72 Luật Cạnh tranh mãnh.
2. Người nộp làm hồ sơ đề xuất tận hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế tuyên chiến đối đầu bị cnóng theo công cụ tại Điều 16 Luật Cạnh toắt.
Điều 3. Tổ chức thu phíCơ quan có thẩm quyền xử lý hưởng thụ chủ quyền của người dân có quyền hạn, nhiệm vụ liên quan; thẩm định và đánh giá hồ sơ tận hưởng miễn trừ vào giải quyết vụ việc đối đầu và cạnh tranh trực ở trong Sở Công Tmùi hương (Cục Cạnh tranh con cùng Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh toắt con Quốc gia) thu tiền phí theo quy định tại Thông tứ này.
a) Phí giải quyết hưởng thụ hòa bình của người dân có quyền hạn, nghĩa vụ liên quan: 5.000.000 đồng/vụ việc.
a) Phí giải quyết từng trải tự do của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ liên quan: 10.000.000 đồng/vụ câu hỏi.
a) khi gồm những hiểu biết tự do tđê mê gia tố tụng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng với tứ phương pháp là người có quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ tương quan, người dân có trải nghiệm tự do yêu cầu nộp nhất thời ứng 100% mức tầm giá theo mức chế độ tại Điều 4 Thông bốn này. Người có từng trải tự do đề xuất chịu đựng chi phí so với đề nghị hòa bình của mình giả dụ yêu cầu kia không được phòng ban bao gồm thđộ ẩm quyền chấp nhận. Trường vừa lòng được gật đầu đồng ý, người dân có kinh nghiệm tự do được trả lại số chi phí giá tiền tạm bợ ứng sẽ nộp.

Xem thêm: Cách Cúng Tam Tai 2016 (Phần 1), Cúng Tam Tai 2016 )


b) lúc nộp làm hồ sơ ý kiến đề xuất tận hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hợp tác giảm bớt đối đầu và cạnh tranh bị cnóng, người nộp làm hồ sơ bắt buộc nộp 100% mức giá thành theo nút giải pháp tại Điều 4 Thông tư này và không được hoàn lại vào hồ hết trường hợp.
a) Chậm tuyệt nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức triển khai thu tiền phí đề nghị gửi sổ chi phí giá tiền vẫn thu của mon trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách msinh hoạt trên Kho bạc Nhà nước.
b) Tổ chức thu tiền phí tiến hành kê knhị mức giá theo tháng, quyết tân oán giá tiền theo năm theo công cụ tại khoản 3 Điều 19 và nộp giá tiền theo điều khoản tại khoản 2 Điều 26 Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 1một năm 2013 của Bộ trưởng Sở Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Quản lý thuế với Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó của nhà nước.
1. Tổ chức thu phí nộp toàn cục số chi phí giá thành chiếm được vào ngân sách đơn vị nước theo Mục lục túi tiền nhà nước hiện nay hành. Nguồn chi phí trang trải đến câu hỏi cung cấp các dịch vụ với thu tiền phí vì chưng ngân sách nhà nước bố trí vào dự toán thù của tổ chức thu theo chế độ, định mức đưa ra ngân sách nhà nước theo giải pháp của pháp luật.
2. Trường hợp tổ chức thu tiền phí được khoán thù chi phí chuyển động theo pháp luật trên Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường. ngày 23 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Chính phủ vẻ ngoài chi tiết với giải đáp thực hiện một vài điều của Luật Phí với lệ chi phí được giữ lại 90% tổng thể tiền phí chiếm được để trang trải chi phí cùng thu phí theo hình thức tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.. ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của nhà nước. Số chi phí tổn phí sót lại 10% đề xuất nộp vào chi phí công ty nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện tại hành.
1. Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 27 mon 7 năm 20đôi mươi cùng sửa chữa Thông bốn số 251/2016/TT-BTC ngày 11 mon 1một năm năm 2016 của Sở trưởng Bộ Tài thiết yếu chế độ mức thu, chế độ thu, nộp, cai quản và áp dụng phí xử trí vụ câu hỏi đối đầu và cạnh tranh.
2. Các câu chữ không giống tương quan tới việc thu, nộp, thống trị và áp dụng tầm giá ko chế độ tại Thông tứ này triển khai theo hiện tượng trên Luật Phí cùng lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của nhà nước hiện tượng chi tiết với lí giải thi hành một trong những điều của Luật Phí cùng lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 mon 11 năm 2013 của Bộ trưởng Sở Tài chủ yếu trả lời thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật Quản lý thuế với Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.. ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông bốn số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 1một năm 2016 của Sở trưởng Sở Tài bao gồm khuyên bảo Việc in, tạo ra, quản lý cùng áp dụng các loại hội chứng từ thu chi phí tầm giá, lệ chi phí trực thuộc chi phí công ty nước.
3. Trường đúng theo các văn uống phiên bản quy phạm pháp nguyên tắc nguyên tắc viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế thì triển khai theo văn phiên bản new được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa.
4.Tổ chức, cá thể trực thuộc đối tượng người dùng nộp phí và các cơ sở liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Thông tứ này. Trong quá trình xúc tiến tiến hành nếu như gồm vướngmắc,tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về Bộ Tài chủ yếu nhằm cẩn thận, hướngdẫn./.

Nơi nhận:

-Văn chống Trung ương Đảng;

-Văn uống phòng Quốc hội;

-Văn phòng Chủ tịch nước;

-Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao;

-Tòa án nhân dân về tối cao;

-Kiểm toán thù nhà nước;

-Các Sở, phòng ban ngang Bộ, phòng ban nằm trong Chính phủ;

-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-Công báo;

-Ủyban nhân dân những tỉnh, thị trấn trực nằm trong Trung ương;

-SởTài bao gồm, Cục Thuế, KBNN đô thị Hà Nội;

-Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính;

-Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

-Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính;

-Cục soát sổ văn uống bản (Bộ Tư pháp);

-Lưu VT, CST(CST5)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai


Thuộc tính văn bản
Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chủ yếu về câu hỏi giải pháp nấc thu, cơ chế thu, nộp, làm chủ với áp dụng giá tiền xử lý vụ vấn đề cạnh tranh
Cơ quan lại ban hành: Sở Tài chính Số công báo: Đã biết
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách hàng ĐK trên đây!
Số hiệu: 58/2020/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Vui lòng singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có thông tin tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!
Vui lòng singin tài khoản để thấy Ngày áp dụng. Nếu chưa xuất hiện thông tin tài khoản Quý khách ĐK trên đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng singin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Tình trạng hiệu lực thực thi hiện hành. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách ĐK tại đây!
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19

Tóm tắt văn uống bản

Năm 20trăng tròn, mức giá xử trí vụ Việc cạnh tranh bởi 50% mức giá tiền năm 2021

lúc bao gồm đòi hỏi chủ quyền tđắm say gia tố tụng đối đầu với tứ biện pháp là người có quyền hạn, nghĩa vụ tương quan, người dân có quyền chủ quyền đề nghị nộp tạm ứng 100% nấc giá tiền nêu bên trên và đề nghị chịu chi phí so với đề nghị tự do của họ trường hợp yên cầu ko được đồng ý.

Thông tư này làm cho hết hiệu lực Thông bốn 251/2016/TT-BTC qui định nấc thu, chế độ thu, nộp, cai quản cùng áp dụng giá thành cách xử lý câu hỏi tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh.