THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Đào tạo Chương trình đào tạo Công khai Giáo trình - Học liệu Giáo trình Nghiên cứu khoa học Đề tài nghiên cứu

Bạn đang xem: Thời khóa biểu cao đẳng y tế hà nội

1. Điều dưỡng 16

2. Điều dưỡng 15

3. Điều dưỡng 14

Điều dưỡng 14 (từ tháng 3/2022)

* TKB Hướng dẫn làm Báo cáo (CĐ Điều dưỡng 14,15 đi các TTYT)

4. Dược 11

5. Dược 10

6. Dược 9

7. Hình ảnh 13, 14, Xét nghiệm 12, 13, 14, Hộ sinh 9, 10

8. Hình ảnh 15, Xét nghiệm 15, Hộ sinh 11, Phục hồi chức năng 1, Chăm sóc sắc đẹp 1

Xemlịch học tại đây.

Ghi chú:

- Giờ học trên lớp:

+ Sáng: 7h- 11h10 (lý thuyết 5 tiết)/12h (thực hành 5 tiết)

+ Chiều: 13h-17h25 (lý thuyết 5 tiết)/ 18h (thực hành 5 tiết)

+ Tối: 18h-20h30 (lý thuyết 4 tiết)/ 21h (thực hành 3 tiết)

- Giờ học online:

+ Sáng: 7h45 có mặt, học từ 8h-10h30 (lý thuyết 5 tiết)/ 11h45 (thực hành 5 tiết)

+ Chiều: 13h45 có mặt, học từ 14h-16h30 (lý thuyết 5 tiết)/17h45 (thực hành 5 tiết)

+ Tối: 17h30 có mặt, học từ 17h45 - 20h15 (lý thuyết 5 tiết)/21h00(thực hành 5tiết)


Thời khóa biểu
*
Thông báo
*
Lịch học
*
Lịch thi
*
Lịch học lại, học cải thiện
*
Lịch thi lại, thi cải thiện
Giáo trình Bài giảng Tài liệu tham khảo Videos

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Học Trò Kỷ Niệm Nhất, Những Câu Nói Hay Về Tuổi Học Trò

*
*


Cơ sở 1:
Cơ sở 2:
Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1: Phòng ban, khoa; Phòng học lý thuyết, Phòng thực hành.

*
Cơ sở 2: Phòng học lý thuyết, ký túc xá, giáo dục thể chất
*