TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A), (AH ot BC)( (H) ở trong BC ). Cho biết (AB:AC = 4:5) với (BC = sqrt 41 cm.) Tính độ lâu năm đoạn thẳng (CH) (làm cho tròn mang lại chữ số thập phân sản phẩm công nghệ nhất).

Bạn đang xem: Tam giác abc vuông tại a


Phương pháp giải

Bước 1: Sử dụng tính chất tỉ trọng thức nhằm tra cứu (AB,AC). (left( dfracab = dfraccd = dfraca + cb + d ight))

Cách 2: Tính (CH) theo hệ thức (AC^2 = CH.BC)


*

Ta gồm (AB:AC = 4:5)( Leftrightarrow dfracAB4 = dfracAC5 Rightarrow dfracAB^216 = dfracAC^225 = dfracAB^2 + AC^216 + 25 = dfrac4141 = 1)

(Vì theo định lý Pytago ta bao gồm (AB^2 + AC^2 = BC^2 Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = left( sqrt 41 ight)^2 = 41))

Nên (dfracAB^216 = 1 Rightarrow AB^2 = 16 Rightarrow AB = 4); (dfracAC^225 = 1 Rightarrow AC = 5)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông (ABC) ta gồm (AC^2 = CH.BC Rightarrow CH = dfracAC^2BC = dfrac25sqrt 41 approx 3,9)

Vậy (CH approx 3,9).

Đáp án nên chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, con đường cao $AH$ (nlỗi hình vẽ). Hệ thức làm sao sau đây là đúng?


*

Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, con đường cao $AH$ (nhỏng hình vẽ). Hệ thức nào sau đó là sai?


*

Tính $x,y$ vào hình mẫu vẽ sau:


*

Tính $x$ trong hình vẽ sau (làm cho tròn đến chữ số thập phân đồ vật hai)


*

Tính $x,y$ vào hình mẫu vẽ sau:


Tính $x,y$ trong mẫu vẽ sau:


Cho tam giác $ABC$vuông tại $A$, $AH ot BC$( $H$thuộc $BC$ ). Cho biết $AB:AC = 3:4$và $BC = 15cm.$Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp $BH$.


Cho tam giác $ABC$vuông tại $A$, con đường cao $AH.$ Cho biết $AB:AC = 3:4$và $AH = 6centimet.$Tính độ nhiều năm những đoạn trực tiếp $CH.$


Tính $x,y$ trong hình vẽ sau:


Tính $x$ vào mẫu vẽ sau:


Cho ABCD là hình thang vuông tại $A$ và $D.$Đường chéo $BD$vuông góc với $BC.$ Biết $AD = 12centimet,DC = 25cm$ . Tính độ dài $BC$, biết $BC


Cho tam giác (ABC) vuông tại (A), mặt đường cao (AH). Biết (AB:AC = 3:4) và (AB + AC = 21cm).


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A,$ mặt đường cao $AH.$ call $D$ và $E$ theo lần lượt là hình chiếu vuông góc của $H$ bên trên $AB, AC.$(hình vẽ)


Cho tam giác $ABC$ vuông tại$A$ , đường cao$AH$ . Cho biết$BH = 4cm,CH = 9cm$. gọi $D,E$ theo lần lượt là hình chiếu vuông góc của $H$ trên các cạnh $AB$ và$AC$. Các con đường trực tiếp vuông góc với $DE$ trên $D$ với $E$ lần lượt giảm $BC$ tại$M,N$ . (hình vẽ)


Cho tam giác $CDE$ nhọn, con đường cao $CH.$ Hotline $M,N$ theo máy tự là hình chiếu của $H$lên $CD,CE.$(hình vẽ)


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A) gồm cạnh (AB = 30cm) và (AC = 40cm), mặt đường cao (AH), trung tuyến đường (AM).

Xem thêm: Môi Mỏng Đẹp Hay Xấu? Cách Làm Môi Mỏng Cho Nam Tự Nhiên Nhất 2021


Tính diện tích hình thang ABCD bao gồm con đường cao bởi 12centimet, hai tuyến phố chéo cánh AC với BD vuông góc với nhau, BD = 15cm.


Cho (Delta ABC) cân tại (A), kẻ đường cao (AH) cùng (CK) . Biết (AH = 7,5cm;,,,CK = 12centimet.) Tính (BC,AB).


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A), mặt đường cao (AH). call (M,N) theo lắp thêm từ bỏ là trung điểm của (AB,AC). Biết (HM = 15cm,Hà Nội = 20cm). Tính (HB,HC,AH).


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A) gồm cạnh (AB = 6cm) với (AC = 8cm) . Các phân giác trong cùng xung quanh của góc (B) cắt đường thẳng (AC) theo thứ tự tại (M) và (N). Tính các đoạn trực tiếp (AM) cùng (AN).


Một tam giác vuông bao gồm cạnh huyền bởi (5), còn đường cao khớp ứng cạnh huyền là (2.) Hãy tính cạnh bé dại tuyệt nhất của tam giác vuông này.


Cho (Delta ABC) vuông trên (A,) các cạnh (AB,,,AC) tương ứng tỉ lệ thành phần cùng với (3) cùng (4.) Biết đường cao (AH = 18,,cm.)

*


Cho (Delta ABC) vuông tại (A) gồm (AB = 3centimet,,AC = 4centimet,,) con đường cao (AH) và đường trung tuyến (AM). Độ dài đoạn trực tiếp (HM) là


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A) , con đường cao (AH) . Biết (AB = 10cm;,AH = 6cm). Tính độ dài các cạnh (AC,BC) của tam giác (ABC). 


*

Cơ quan nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức mạng xã hội trực đường số 240/GP.. – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.