Phòng Giáo Dục Thị Xã Lai Châu

Trang mạng, Số điện thoại, Bản đồ, Facebook Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu. 6.07 km. từ Lai Châu, 20.25 km. từ Tam Đường. 20.73 km. từ Sìn Hồ.

Tầng 4-5, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Bạn đang xem: Phòng giáo dục thị xã lai châu

*

Khảo Thí Và Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục 0.00 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Giáo Dục Lai Châu, Tầng 4-5, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thi Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Giáo Dục Thường Xuyên - Chuyên Nghiệp 0.00 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Giáo Dục Lai Châu, Tầng 4-5, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thi Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Thanh Tra Sở Giáo Dục Lai Châu 0.00 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Tầng 4-5, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Ban Thi Đua Khen Thưởng 0.06 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Đào Tạo Bồi Dưỡng 0.10 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Chi Cục Quản Lý Thị Trường 0.16 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Phường Quyết Thắng, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Đào Tạo - Chuyển Giao Công Nghệ 0.21 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7 Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Cải Cách Hành Chính 0.21 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Quản Lý Báo Chí - Bưu Chính 0.33 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7 Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu


Xem thêm: Tai Nạn Giao Thông Ở Tiền Giang, Một Người Tử Vong, Ban Atgt Tỉnh Tiền Giang

Phòng Tổ Chức Công Chức 0.47 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Tôn Giáo 0.54 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Sùng Phài, Tam Đường


Phòng Tổ Chức - Hành Chính 0.56 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu


Phòng Quản lý Đô thị 0.59 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Trần Hưng Đạo, Tổ 12, phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 0.60 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7 Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu


Phòng Kỹ Thuật 0.63 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7 Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Sùng Phài, Tam Đường


Văn Phòng Tỉnh Uỷ Lai Châu 0.67 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Khu Hợp Khối, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Xây Dựng Chính Quyền 0.69 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Lai Châu 0.82 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu


Phòng Công Tác Thanh Niên 0.88 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Nội Vụ Lai Châu, Tầng 1-2, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Sùng Phài, Tam Đường


Thanh Tra Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu 1.04 km. từ Phòng Giáo Dục Trung Học, Thị xã Lai Châu Sở Thông Tin Truyền Thông Lai Châu, Tầng 7 Nhà D, Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu