Những câu nói hay về trường học bằng tiếng anh

*
Những lời nói hay về học tập bởi tiếng Anh

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.Điều hoàn hảo nhất độc nhất vô nhị của bài toán học hành là không một ai có thể mang nó đi khỏi các bạn.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về trường học bằng tiếng anh

2. Study not what the world is doing, but what you can vì chưng for it.Học không phải về Việc thế giới đang làm những gì, cơ mà là các thứ bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way lớn learn.Trải nghiệm là bí quyết học tập tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.Một khi bạn chấm dứt học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.Học về quá khứ nếu như bạn có nhu cầu quan niệm tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.Học tập là bé đôi mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing lớn learn, no one can help you. If you are determined khổng lồ learn, no one can stop you.Nếu các bạn không muốn học, không có ai rất có thể giúp đỡ bạn. Nếu các bạn quyết chổ chính giữa học, không ai có thể ngăn uống cản bạn dừng lại.

8. You learn something everyday if you pay attention.Quý Khách luôn luôn học tập được đồ vật nào đó mỗi ngày nếu bạn xem xét.

9. Never stop learning because life never stop teaching.Đừng lúc nào dứt tiếp thu kiến thức vày cuộc sống ko lúc nào hoàn thành dạy.

10. What we learn with pleasure we will never forget.Những gì chúng ta học được với việc thoải mái bọn họ sẽ không còn khi nào quên.

Xem thêm: Xem Phim Tru Tiên Thanh Vân Chí Tập 53, Xem Phim Tru Tiên Thanh Vân Chí

11.It’s what we think we know keep us from learning.Chính đầy đủ gì chúng ta nghĩ về mình đã biết kéo chúng ta thoát khỏi câu hỏi học.

12. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.Học tập là một trong những kho tàng đi theo người sở hữu của nó tới phần nhiều chỗ.

*
Những câu nói giỏi về học tập

13. Education is the most powerful weapon we use khổng lồ change the world.giáo dục và đào tạo là vũ khí mạnh nhất họ thực hiện nhằm biến đổi quả đât.

14. Live sầu as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.Sống nlỗi thể các bạn sẽ bị tiêu diệt sau này, học nlỗi thể các bạn sẽ sống lâu dài.

15. A wise man can learn from a foolish question, & then a fool can learn more from a wise answer.Một bạn thông thái rất có thể học tập từ 1 câu hỏi lẩn thẩn, và người đần độn có thể học nhiều hơn nữa từ một câu vấn đáp thông thái.

16. The adventure of life is to learn. The purpose of life is lớn grow. The nature of life is lớn change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is khổng lồ care. The opportunity of lượt thích is to lớn serve sầu. The secret of life is lớn dare. The spice of life is khổng lồ befriend. The beauty of life is lớn give. ( William Arthur Ward )Chuyến nhận ra của đời là học hỏi và chia sẻ. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là đổi khác. Thách thức của đời là thừa qua. Tinh túy của đời là quyên tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám có tác dụng. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là mang lại đi.

17. A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. ( Benjamin Franklin )Kẻ đần độn dốt tất cả học tập dở người dốt rộng fan vô học tập các.

18. Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, và dream while others are wishing. ( William Arthur Ward )Hãy học Khi tín đồ không giống ngủ, lao rượu cồn Khi bạn không giống lười nhác, sẵn sàng Lúc bạn không giống đùa bời, và bao gồm niềm mơ ước Khi tín đồ khác chỉ ao ước.

19. To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary lớn st& out in the cold. ( Khuyết danh )Để đọc được vẻ đẹp của một bông tuyết, cần được đứng ra giữa ttránh giá buốt.

trăng tròn. If a man empties his purse into his head, no one can take it from hyên ổn. ( Benjamin Franklin )

Học tập là việc cả đời, tiếp thu kiến thức đầy đủ thời điểm đông đảo khu vực và bất cứ khi nào bạn cũng nên học hành nếu như không mong mỏi bị thụt lùi, hãy cố gắng, nỗ lực từng ngày để có được một sau này tươi sáng bạn nhé!