Nghị định 158/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc --------------

Số: 158/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 mon 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNGCÁO

Căn uống cứ Luật tổ chức nhà nước ngày 25 tháng 12năm 2001;

Cnạp năng lượng cứ Luật cách xử trí vi phạm hành chính ngày 20mon 6 năm 2012;

Căn uống cđọng Luật lăng xê ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ đọng Luật di tích văn hóa ngày 29 tháng 6 năm2001 và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật di sản văn hóa truyền thống ngày 18 tháng6 năm 2009;

Căn cứ đọng Luật năng lượng điện hình họa ngày 29 tháng 6 năm 2006 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năng lượng điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ Luật du ngoạn ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Cnạp năng lượng cứ Luật thể thao, thể thao ngày 29 tháng 11năm 2006;

Căn cđọng Luật báo chí ngày 28 mon 1hai năm 1989 vàLuật sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Luật báo chí truyền thông ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật download trí tuệ ngày 29 mon 11 năm2005 cùng Luật sửa thay đổi bổ sung một số trong những điều của Luật cài đặt trí tuệ ngày 19 tháng6 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ Luật công nghệ biết tin ngày 29 tháng 6năm 2006;

Cnạp năng lượng cđọng Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm2009;

Căn uống cứ Luật xuất bạn dạng ngày đôi mươi mon 1một năm 2012;

Căn cứ đọng Luật thủy sản ngày 26 mon 11 năm 2003;

Căn uống cứ đọng Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật hiến, rước, ghxay mô, thành phần cơ thểfan với hiến, đem xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật chống, kháng bệnh dịch truyền lây truyền ngày21 tháng 1một năm 2007;

Căn cứ đọng Luật đi khám căn bệnh, trị bệnh dịch ngày 23 tháng11 năm 2009;

Cnạp năng lượng cđọng Luật phòng, kháng tai hại của dung dịch lángày 18 mon 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thương thơm mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật chất lượng thành phầm, sản phẩm & hàng hóa ngày21 tháng 1một năm 2007;

Cnạp năng lượng cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 mon 12 năm2000;

Cnạp năng lượng cứ Pháp lệnh bảo đảm an toàn cùng kiểm dịch thực vậtngày 25 tháng 7 năm 2001;

Cnạp năng lượng cứ Pháp lệnh giống cây xanh ngày 24 tháng 3năm 2004;

Căn cứ đọng Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng tư năm 2004;

Căn uống cứ đọng Pháp lệnh như là trang bị nuôi ngày 24 mon 3năm 2004;

Theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn uống hóa, Thể thaovà Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định nguyên tắc xử pphân tử viphạm hành bao gồm vào nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, du lịch và quảng bá,

Cmùi hương 1.

Bạn đang xem: Nghị định 158/2013

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này lý lẽ những hành vi phạm luật hànhthiết yếu, vẻ ngoài xử pphân tử, các phương án hạn chế và khắc phục kết quả, thẩm quyền lập biênphiên bản phạm luật hành chính cùng thđộ ẩm quyền xử pphân tử trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, thể dục thể thao,du ngoạn cùng quảng bá.

2. Vi phạm hành thiết yếu vào nghành nghề văn hóa, thểthao, du lịch với truyền bá cơ chế tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ văn uống hóa;

b) Vi phạm nguyên tắc trong nghành nghề dịch vụ thể thao;

c) Vi phạm lý lẽ vào nghành du lịch;

d) Vi phạm phương pháp vào nghành nghề PR.

3. Hành vi vi phạm hành chủ yếu trong số nghành nghề dịch vụ quảnlý đơn vị nước liên quan cho nghành văn hóa, thể dục thể thao, du ngoạn cùng quảng cáokhông vẻ ngoài tại Nghị định này thì áp dụng lao lý trên những nghị định quy địnhxử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ không giống để xử pphân tử.

Điều 2. Biện pháp hạn chế hậuquả

Ngoài những biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả nguyên tắc tạinhững điểm a, b, đ, e, h và i Khoản 1 Điều 28 của Luật cách xử lý vi phạmhành bao gồm, hành vi vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, thể dục, dukế hoạch và lăng xê còn hoàn toàn có thể bị áp dụng một hoặc những phương án hạn chế và khắc phục hậu quảsau đây:

1. Buộc hủy bỏ công dụng tuyển chọn lựa chọn tải viên, kếtquả phong đẳng cấp chuyển động viên, huấn luyện và giảng dạy viên, trọng tài thể dục thể thao thànhtích cao;

2. Buộc bỏ quăng quật các kết quả tranh tài thể thao;

3. Buộc cởi cởi triển lãm, biển lớn hiệu;

4. Buộc trả lại đất đang xâm chiếm hoặc xong xuôi việcsử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng chình họa, công trìnhvăn hóa, nghệ thuật;

5. Buộc trả lại tài liệu thư viện đang tấn công tráo hoặcchiếm phần dụng;

6. Buộc tháo dỡ gỡ, cởi tháo hoặc xóa quảng cáo;

7. Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể.

Điều 3. Quy định về nấc phạt tiềncùng thđộ ẩm quyền phạt tiền

1. Mức pphân tử tiền tối nhiều đối với cá nhân trong lĩnhvực văn hóa, thể dục thể thao, du ngoạn là 50.000.000 đồng, vào lĩnh vực PR là100.000.000 đồng.

2. Mức pphân tử tiền điều khoản tạiCmùi hương II và Chương III Nghị định này là nút phạt tiền vận dụng đối với cá thể,trừ ngôi trường thích hợp cách thức trên Điều 4; Khoản 5 Điều 6; Điều 8; Điều 10; Điểm b Khoản1, Điểm a Khoản 3, những điểm a, b và c Khoản 5, những khoản 6, 7 với 8 Điều 13; cáckhoản 1, 2, 3, 4, 6 với 7 Điều 14; Điểm b Khoản 2 Điều 15; Điểm a Khoản 1, Điểmb Khoản 3 Điều 17; Điểm c Khoản 3 Điều 23; Khoản 1 với các điểm a, b và c Khoản2 Điều 24; Khoản 2 với Khoản 4 Điều 27; Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 2 Điều 32;Điều 33; Khoản 1, Khoản 5 Điều 40; Điều 41; các điểm a, b và d Khoản 1, những khoản2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với 10 Điều 42; Điểm c Khoản 1 Điều 52; Khoản 2 với Khoản3 Điều 55; Khoản 2 Điều 56; Điều 57, Điều 58, những Điểm a, b và c Khoản 3 Điều59, Điểm a Khoản 2 Điều 68, Khoản 2 Điều 69 với Khoản 1 Điều 70 Nghị định này lànút pphân tử chi phí vận dụng đối với tổ chức. Đối với 1 hành động vi phạm luật nút phạttiền vàng tổ chức vội gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền phạt chi phí của những chức vụ tất cả thẩmquyền xử pphân tử chế độ trên Cmùi hương IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối vớihành động vi phạm hành thiết yếu của cá nhân; thẩm quyền xử pphân tử đối với tổ chức triển khai gấp2 lần so với cá thể.

Chương thơm 2.

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNHCHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNHCHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP.. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Điều 4. Vi phạm nguyên lý về sảnxuất phim

1. Phạt tiền tự 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Sửa trị, tẩy xóa có tác dụng thaythay đổi văn bản bản thảo hợp tác ký kết, liên kết kinh doanh tiếp tế, cung cấp các dịch vụ sản xuấtphim;

b) Sản xuất phim gồm nội dungbật mí kín đáo đời tứ của người khác nhưng mà theo cách thức của pháp luật nên được sựgật đầu của fan kia tuy thế công ty chế tạo không xin phxay hoặc không được sự đồng ýcủa bạn đó.

2. Pphân tử chi phí tự 10.000.000 đồngmang lại 20.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tế phim có văn bản vu khống, xúc phạmđáng tin tưởng của tổ chức triển khai, danh dự cùng nhân phđộ ẩm của cá thể.

3. Pphân tử tiền tự đôi mươi.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Cung cung cấp hình thức dịch vụ sản xuấtphyên hoặc bắt tay hợp tác, liên doanh phân phối phim không ổn văn bản ghi vào giấyphép hỗ trợ các dịch vụ sản xuất phim, hợp tác và ký kết, liên doanh cung cấp phim;

b) Trích ghnghiền, thêm âm tkhô nóng,hình hình họa quảng bá hồ hết sản phẩm cnóng lăng xê vào phyên đã làm được phxay phổ biến;

c) Trích ghnghiền, thêm âm tkhô giòn,hình hình ảnh bao gồm đặc thù khiêu dâm, kích đụng bạo lực, đồi trụy vào phlặng sẽ đượcphép phổ biến;

d) Thêm, giảm làm cho không đúng nội dungphyên đã làm được phnghiền phổ cập.

4. Phạt tiền tự 30.000.000 đồngcho 40.000.000 đồng so với một trong những hành động sau đây:

a) Sản xuất phim tất cả nội dungkhiêu dâm, kích động bạo lực, truyền tay tệ nạn thôn hội, phá hủy môi trường xung quanh sinhthái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống cuội nguồn văn hóa Việt Nam;

b) Cung cấp các dịch vụ sản xuấtphyên ổn hoặc hợp tác ký kết, liên kết kinh doanh cung cấp phim nhưng không tồn tại giấy phép;

c) Sản xuất phim, cung cấp dịchvụ chế tạo phim không tồn tại giấy ghi nhận đủ ĐK gớm doanh;

d) Không Thành lập Hội đồng thẩmđịnh kịch phiên bản, Hội đồng đánh giá và thẩm định phim, Hội đồng tư vấn sàng lọc dự án công trình sản xuấtphyên, không tổ chức triển khai đấu thầu so với sản xuất phlặng áp dụng ngân sách công ty nướctheo nguyên lý.

5. Phạt chi phí trường đoản cú 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng đối với hành vi chế tạo phyên ổn gồm nội dung đồi trụy.

6. Tước quyền sử dụng giấy phéptự 12 mon mang đến 24 mon so với hành động ủy quyền giấy tờ hợp tác và ký kết, liêndoanh tiếp tế, hỗ trợ dịch vụ tiếp tế phlặng.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu bỏ tang vật dụng vi phạm luật đối với hành vi quyđịnh tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2, những điểm b, c cùng d Khoản 3, Điểm a Khoản 4 vàKhoản 5 Vấn đề này.

Điều 5. Vi phạm công cụ vềthành lập phim

1. Pphân tử chi phí từ là một.000.000 đồngmang đến 2 ngàn.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) Bán, dịch vụ thuê mướn băng, đĩaphyên ko dán nhãn điều hành và kiểm soát hoặc dán nhãn kiểm soát sai trái phlặng đã có được cấpgiấy phép phổ cập với số lượng bên dưới 20 bản;

b) Bán, dịch vụ thuê mướn phyên trực thuộc diệnlưu giữ hành nội bộ;

c) Tẩy xóa, sửa đổi nhãn kiểmsoát dán trên băng, đĩa phim.

2. Phạt chi phí từ bỏ 2000.000 đồngmang lại 5.000.000 đồng đối với một trong số hành động sau đây:

a) Bán, cho thuê hoặc pháthành phlặng nhựa, băng, đĩa phim không được phép phổ cập cùng với số lượng bên dưới 20 bản;

b) Bán, cho mướn băng, đĩaphyên không dán nhãn kiểm soát hoặc dán nhãn điều hành và kiểm soát sai trái phim đã được cấpgiấy tờ phổ biến cùng với số lượng từ 20 phiên bản đến 100 bản;

c) Đánh tráo câu chữ băng,đĩa phyên đã có dán nhãn điều hành và kiểm soát nhằm sale.

2. Phạt chi phí từ5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau đây:

a) Bán, chomướn băng, đĩa phim ko dán nhãn điều hành và kiểm soát hoặc dán nhãn kiểm soát ko đúngphim đã làm được cấp thủ tục phnghiền phổ biến với số lượng tự 100 phiên bản mang đến 500 bản;

b) Bán, chothuê hoặc gây ra phyên ổn vật liệu bằng nhựa, băng, đĩa phyên không được phnghiền thông dụng cùng với số lượngtừ bỏ đôi mươi bạn dạng mang đến 100 bạn dạng.

4. Phạt tiền từ bỏ 10.000.000 đồngcho 15.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) Phát hành phim vật liệu nhựa, băng,đĩa phlặng khi chưa tồn tại giấy tờ phổ biến của phòng ban đơn vị nước gồm thđộ ẩm quyền hoặcchưa tồn tại quyết định vạc sóng của fan mở màn đài truyền họa, đài phát thanh- truyền hình;

b) Phát hành phim nhựa, băng,đĩa phim vượt phạm vi được ghi trong giấy phép phổ biến;

c) Bán, dịch vụ thuê mướn băng, đĩaphim không dán nhãn kiểm soát điều hành hoặc dán nhãn kiểm soát và điều hành không đúng phim đã có cấpgiấy phép thông dụng với con số từ bỏ 500 phiên bản mang đến 1.000 bản;

d) Bán, dịch vụ thuê mướn hoặc pháthành phyên ổn vật liệu bằng nhựa, băng, đĩa phyên ổn không được phnghiền thông dụng với số lượng từ bỏ 100 bảntrsống lên;

đ) Bán, thuê mướn hoặc pháthành phim vật liệu bằng nhựa, băng, đĩa phim tất cả ngôn từ khiêu dâm, kích hễ bạo lực, đồi trụy.

5. Phạt chi phí trường đoản cú 15.000.000 đồngmang lại đôi mươi.000.000 đồng đối với hành vi chào bán, dịch vụ thuê mướn băng, đĩa phlặng không dán nhãnkiểm soát và điều hành hoặc dán nhãn kiểm soát bất ổn phim đã làm được cấp chứng từ phxay phổ biếncùng với con số từ là 1.000 phiên bản mang lại 5.000 phiên bản.

6. Phạt tiền từ bỏ đôi mươi.000.000 đồng đến25.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Bán, cho mướn hoặc pháthành phyên nhựa, băng, đĩa phyên ổn đã tất cả ra quyết định tịch thu, tịch kí, cnóng phổ biếnhoặc tiêu hủy;

b) Bán, thuê mướn băng, đĩaphyên không dán nhãn kiểm soát hoặc dán nhãn kiểm soát bất ổn phyên ổn đã được cấpgiấy tờ phổ biến cùng với số lượng tự 5.000 phiên bản trnghỉ ngơi lên.

7. Biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả:

a) Buộc tiêu diệt tang thứ vi phạmđối với hành vi nguyên lý tại các khoản 1, 2 cùng 3, các điểm a, c, d cùng đ Khoản4, Khoản 5 cùng Khoản 6 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợppháp giành được bởi triển khai hành động phép tắc tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, cáckhoản 2, 3, 4, 5 cùng 6 Điều này.

Điều 6. Vi phạm phép tắc về phổtrở nên phim

1. Phạt chi phí từ một.000.000 đồngmang lại 3.000.000 đồng so với hành vi chiếu phyên ổn tại vị trí nơi công cộng sau 12 giờ đêmmang lại 8 giờ chiếu sáng.

2. Pphân tử chi phí từ 3.000.000 đồngcho 5.000.000 đồng so với hành động chiếu băng, đĩa phlặng không dán nhãn kiểmsoát trên chỗ công cộng.

3. Phạt chi phí trường đoản cú 5.000.000 đồngcho 10.000.000 đồng đối với hành động chiếu phyên không được phxay thịnh hành tại nơicông cộng.

4. Phạt chi phí từ10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành động chiếu phlặng vẫn gồm quyết địnhtịch thu, tịch thu, cnóng thịnh hành, tiêu diệt hoặc gồm câu chữ khiêu dâm, kích độngđấm đá bạo lực, đồi trụy.

5. Pphân tử chi phí từ trăng tròn.000.000 đồngmang lại 30.000.000 đồng so với hành động vạc sóng phyên ổn vẫn có đưa ra quyết định thu hồi, tịchthu, cnóng phổ biến, tiêu hủy hoặc tất cả văn bản khiêu dâm, kích động đấm đá bạo lực, đồitrụy.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu phương tiện vi phạm so với hành vi quy địnhtại Khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang thiết bị phạm luật so với hành động quyđịnh tại những khoản 2, 3, 4 với 5 Vấn đề này.

Điều 7. Vi phạm chế độ vềnhân bạn dạng, tích trữ phim

1. Pphân tử chi phí từ5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhân phiên bản phyên ổn không đượcphép thông dụng cùng với con số bên dưới trăng tròn bản;

b) Tàng trữ phi pháp phim cócâu chữ cấm phổ cập cùng với con số bên dưới 10 bản.

2. Phạt chi phí từ10.000.000 đồng mang lại 15.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nhân bản phim chưa đượcphxay thịnh hành với số lượng tự trăng tròn phiên bản cho 100 bản;

b) Tàng trữ trái phép phim cónội dung cnóng thịnh hành cùng với số lượng trường đoản cú 10 bản mang đến 50 phiên bản.

3. Phạt tiền từ15.000.000 đồng mang lại trăng tròn.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhân bản phyên ổn không đượcphxay thịnh hành với con số trường đoản cú 100 bản trsống lên;

b) Tàng trữ phi pháp phim cóvăn bản cnóng thông dụng với con số từ bỏ 50 bạn dạng đến 100 bạn dạng.

4. Pphân tử tiền từđôi mươi.000.000 đồng mang đến 25.000.000 đồng so với một trong số hành động sau đây:

a) Nhân bản phyên ổn đang bao gồm quyết địnhthu hồi, tịch kí, tiêu diệt hoặc cnóng phổ biến;

b) Nhân bản phlặng gồm nội dungkhiêu dâm, kích hễ đấm đá bạo lực, đồi trụy;

c) Tàng trữ phi pháp phim cónội dung cấm phổ biến với con số từ bỏ 100 bạn dạng trlàm việc lên;

d) Tàng trữphạm pháp phyên ổn sẽ tất cả đưa ra quyết định tịch thu, trưng thu, tiêu bỏ.

5. Hình thức xử pphân tử xẻ sung:

Tịch thu phương tiện đi lại phạm luật đối với hành vi quy địnhtại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Điểm a với Điểm b Khoản 4 Điềunày.

6. Biện pháp khắc chế hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang trang bị vi phạm so với hành động quyđịnh tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Vấn đề này.

Điều 8. Vi phạm luật pháp về lưucđọc, lưu trữ phim

1. Pphân tử chi phí từ3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đảm bảo bình an phyên ổn,vật liệu nơi bắt đầu của phyên ổn với ko bảo quản theo như đúng tiêu chuẩn nghệ thuật về lưu giữ trữphim;

b) Không cung cấp lại bản sao,in trích tư liệu của phyên ổn đến cơ sở tiếp tế phim theo điều khoản.

2. Phạt chi phí từ bỏ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với hành động nộp lưu lại chiểu, tàng trữ phlặng cảm thấy không được số lượnghoặc sai trái chủng nhiều loại theo giải pháp.

3. Pphân tử chi phí tự 10.000.000 đồngmang lại 15.000.000 đồng đối với hành động không nộp giữ cphát âm, tàng trữ phlặng theo quyđịnh.

Điều 9. Vi phạm những dụng cụ vềnhân phiên bản bạn dạng ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Pphân tử tiền từ bỏ 500.000 đồng đến1.000.000 đồng so với hành vi nhân bạn dạng bạn dạng ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sânkhấu chưa được cấp chứng từ phép phê coi sóc câu chữ với số lượng dưới 10 bạn dạng.

2. Pphân tử tiền từ một.000.000 đồngcho 3.000.000 đồng so với hành động nhân phiên bản bạn dạng ghi âm, ghi hình ca múa nhạc,sân khấu không được cấp thủ tục phép phê thông qua văn bản cùng với số lượng từ bỏ 10 phiên bản đến100 phiên bản.

3. Pphân tử tiền tự 3.000.000 đồngcho 5.000.000 đồng so với hành động nhân bản bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc,sân khấu chưa được cấp giấy phnghiền phê duyệt nội dung cùng với số lượng từ bỏ 100 bản đến300 bản.

4. Pphân tử chi phí từ bỏ 5.000.000 đồngmang đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản bạn dạng ghi âm, ghi hình ca múa nhạc,Sảnh khấu không được cấp chứng từ phép phê duyệt y ngôn từ cùng với số lượng từ 300 phiên bản đến500 bản.

5. Pphân tử tiền từ10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành động sau đây:

a) Nhân phiên bản bạn dạng thu thanh, ghihình ca múa nhạc, Sảnh khấu chưa được cấp thủ tục phxay phê ưng chuẩn ngôn từ cùng với số lượngtự 500 phiên bản mang lại 1.000 bản;

b) Nhân bản bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sân khấu tất cả nội dung khiêu dâm, kích rượu cồn bạo lực, đồi trụy.

6. Pphân tử tiền từ15.000.000 đồng mang lại trăng tròn.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nhân bản phiên bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, Sảnh khấu chưa được cấp thủ tục phxay phê chăm sóc câu chữ cùng với số lượngtừ là một.000 bản mang đến 5.000 bản;

b) Nhân phiên bản bạn dạng ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sảnh khấu đang gồm ra quyết định cnóng giữ hành hoặc quyết định thu hồi,tịch thâu, tiêu diệt.

7. Phạt chi phí từtrăng tròn.000.000 đồng mang đến 25.000.000 đồng đối với hành động nhân bản phiên bản thu thanh, ghihình ca múa nhạc, sảnh khấu không được cấp thủ tục phxay phê chú ý ngôn từ cùng với số lượngtrường đoản cú 5.000 bản trsống lên.

8. Hình thức xửpphân tử bửa sung:

Tịch thu phương tiện đi lại dùng để nhân bản bạn dạng thu thanh,ghi hình phạm pháp so với hành vi nguyên lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7Như vậy.

9. Biện pháp khắcphục hậu quả:

Buộc tiêu bỏ bạn dạng thu thanh, ghi hình nhân bản tráiphép so với hành vi giải pháp tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 cùng 7 Như vậy.

Điều 10. Vi phạm lý lẽ về sảnxuất, dán nhãn kiểm soát, lưu giữ chiểu phiên bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, Sảnh khấu

1. Phạt tiền trường đoản cú 5.000.000 đồng đến10.000.000 đồng so với một trong số hành động sau đây:

a) Sửa chữa trị, tẩy xóa có tác dụng thayđổi nội dung bản thảo phê chăm nom ngôn từ bạn dạng ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sânkhấu;

b) Dán nhãn kiểm soát không đúngchương trình đã được cấp chứng từ phnghiền phê chăm sóc văn bản cùng với số lượng từ 50 bản đến500 bản;

c) Không nộp lưu lại chiểu bảnghi âm, ghi hình ca múa nhạc, Sảnh khấu;

d) Thêm, bớt hình hình ảnh hoặc âmtkhô nóng có tác dụng biến hóa văn bản phiên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đang đượcphép lưu lại hành.

2. Phạt chi phí từ bỏ 10.000.000 đồngmang đến 15.000.000 đồng so với một trong các hành động sau đây:

a) Trích ghép, thêm âm tkhô cứng,hình ảnh bao gồm văn bản vi phạm những chính sách của điều khoản vào bạn dạng thu thanh, ghihình ca múa nhạc, sảnh khấu đã làm được phép giữ hành;

b) Dán nhãn điều hành và kiểm soát khôngđúng công tác đã có được cấp giấy phép phê thông qua câu chữ cùng với số lượng từ 500bản cho 1.000 bản.

3. Pphân tử chi phí từ bỏ 15.000.000 đồngmang lại trăng tròn.000.000 đồng so với hành động dán nhãn kiểm soát sai trái chương trìnhđã có được cấp thủ tục phép phê chăm chút văn bản cùng với số lượng từ một.000 bạn dạng trở lên.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành động tiếp tế phiên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sânkhấu tất cả nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, lan truyền tệ nạn buôn bản hội, khôngphù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống nước ta.

5. Phạt chi phí từ40.000.000 đồng cho 50.000.000 đồng so với hành động chế tạo bản thu thanh, ghihình ca múa nhạc, Sảnh khấu bao gồm nội dung đồi trụy.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu diệt bạn dạng thu thanh, ghi hình đối với hành vigiải pháp trên Điểm d Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Điều 11. Vi phạm phép tắc vềphân phối, dịch vụ thuê mướn hoặc giữ hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền trường đoản cú 2 nghìn.000 đồngmang đến 5.000.000 đồng đối với hành động chào bán, dịch vụ cho thuê hoặc giữ hành bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp thủ tục phnghiền phê chú tâm ngôn từ với số lượngdưới 50 bản.

2. Pphân tử tiền từ 5.000.000 đồngmang lại 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, cho mướn hoặc lưu lại hành phiên bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp thủ tục phxay phê chuyên chú văn bản cùng với số lượngtrường đoản cú 50 bạn dạng đến 100 phiên bản.

3. Phạt tiền từ10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cho thuê hoặc lưuhành phiên bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu tất cả ngôn từ khiêu dâm, kích độngđấm đá bạo lực, đồi trụy;

b) Bán, cho mướn hoặc lưuhành phiên bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu chưa được cấp giấy phnghiền phê duyệtvăn bản cùng với con số tự 100 bạn dạng mang đến 300 phiên bản.

4. Pphân tử chi phí từ15.000.000 đồng mang đến đôi mươi.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau đây:

a) Bán, dịch vụ cho thuê hoặc lưuhành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có câu chữ đang tất cả đưa ra quyết định cấmlưu giữ hành hoặc đưa ra quyết định thu hồi, trưng thu, tiêu hủy;

b) Bán, dịch vụ cho thuê hoặc lưuhành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, Sảnh khấu chưa được cấp thủ tục phnghiền phê duyệtngôn từ cùng với số lượng tự 300 bản đến 500 bản.

5. Phạt chi phí từ20.000.000 đồng mang lại 25.000.000 đồng đối với hành động cung cấp, cho thuê hoặc lưu giữ hànhbản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu không được cấp thủ tục phép phê cẩn thận nộidung với con số tự 500 phiên bản mang đến 1.000 phiên bản.

6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồngmang đến 30.000.000 đồng đối với hành động chào bán, cho mướn hoặc giữ hành phiên bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sảnh khấu chưa được cấp chứng từ phnghiền phê để mắt văn bản cùng với số lượngtừ là 1.000 bạn dạng trsinh hoạt lên.

7. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu bỏ tang vật dụng vi phạm so với hành vicách thức trên những khoản 1, 2, 3, 4, 5 với 6 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phi pháp đạt được vì thựchiện tại hành vi dụng cụ tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 với 6 Vấn đề này.

Điều 12. Vi phạm khí cụ vềtích tụ, phổ biến bạn dạng thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ một.000.000 đồngcho 3.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc,sảnh khấu có câu chữ không được phép phổ biến.

2. Phạt tiền tự 3.000.000 đồngđến 5.000.000 đồng đối với hành động thông dụng phiên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc,sảnh khấu tất cả câu chữ lan tỏa tệ nạn xóm hội, ko cân xứng cùng với thuần phong mỹtục, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống toàn quốc trên khu vực công cộng.

3. Phạt tiền trường đoản cú 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, thông dụng tráiphnghiền phiên bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu ở trong các loại cnóng phổ biến cùng với sốlượng dưới 20 bản;

b) Phổ trở nên bản ghi âm, ghihình ca múa nhạc, Sảnh khấu tất cả văn bản khiêu dâm, kích đụng bạo lực trên nơicông cộng;

c) Lưu hành bạn dạng ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sảnh khấu ko dán nhãn kiểm soát điều hành cùng với con số bên dưới 300 bạn dạng.

4. Phạt tiền từ10.000.000 đồng mang lại 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, phổ biến tráiphép phiên bản thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu thuộc nhiều loại cnóng phổ biến với sốlượng từ bỏ đôi mươi phiên bản đến 100 bản;

b) Lưu hành bạn dạng ghi âm, ghihình ca múa nhạc, sân khấu không dán nhãn điều hành và kiểm soát cùng với số lượng trường đoản cú 300 bạn dạng trởlên;

c) Tàng trữ phạm pháp phiên bản ghiâm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu không được cấp giấy phép phê chăm chú nội dunghoặc chưa dán nhãn điều hành và kiểm soát với con số trường đoản cú 50 phiên bản mang đến 300 bạn dạng.

5. Phạt tiền từ15.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng so với một trong các hành động sau đây:

a) Tàng trữ, phổ cập tráiphép bạn dạng thu thanh, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nằm trong một số loại cnóng thịnh hành với sốlượng trường đoản cú 100 phiên bản trnghỉ ngơi lên;

b) Tàng trữ phạm pháp bản ghiâm, ghi hình ca múa nhạc, Sảnh khấu chưa được cấp giấy phxay phê chú tâm nội dunghoặc chưa dán nhãn kiểm soát điều hành cùng với số lượng từ 300 bạn dạng trở lên.

6. Phạt chi phí từ bỏ trăng tròn.000.000 đồngcho 25.000.000 đồng đối với hành động tàng trữ, thông dụng bất hợp pháp bạn dạng thu thanh,ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu có văn bản đồi trụy.

7. Biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu bỏ tang thiết bị phạm luật đối với hành động quyđịnh trên những khoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 6 Như vậy.

Điều 13. Vi phạm nguyên lý vềmàn biểu diễn nghệ thuật, biểu lộ thời trang

1. Pphân tử chi phí từ là 1.000.000 đồngmang lại 3.000.000 đồng so với một trong những hành động sau đây:

a) Không thông báo bởi vnạp năng lượng bảnvề văn bản lịch trình biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, biểu hiện năng động đến cơquan công ty nước tất cả thđộ ẩm quyền khu vực màn biểu diễn, biểu đạt theo quy định;

b) Không thông báo bởi văn bảnvề nội dung công tác trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, biểu thị thời trang của tổ chứcquốc tế đang hoạt động thích hợp pháp tại Việt Nam mang lại phòng ban bên nước bao gồm thẩmquyền vị trí đặt trụ snghỉ ngơi theo giải pháp.

2. Pphân tử chi phí tự 3.000.000 đồngmang lại 5.000.000 đồng đối với hành động từ ý thêm, giảm lời ca, lời thoại hoặc thêm độngtác diễn xuất không giống với khi coi ngó chất nhận được màn biểu diễn.

Xem thêm: Tự Học Trực Tuyến Lớp 10 Trên Đài Truyền Hình Ngày 18/02/2022

3. Pphân tử chi phí từ5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật,trình bày năng động bất ổn ngôn từ ghi trong giấy tờ phép;

b) Sử dụng phiên bản thu thanh để thaymang lại giọng hát thiệt của fan biểu diễn hoặc gắng đến âm tkhô giòn thật của nhạc cụđộc diễn;

c) Sử dụng trang phục hoặcảo diệu ko phù hợp cùng với mục tiêu, câu chữ biểu diễn, diễn tả cùng thuầnphong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

d) Biểu diễn nghệ thuật,mô tả thời trang sau 12 tiếng đồng hồ đêm mang đến 8 giờ sáng cơ mà ko được phòng ban nhànước bao gồm thẩm quyền cho phép.

4. Phạt chi phí trường đoản cú 10.000.000 đồngcho 15.000.000 đồng đối với một trong những hành động sau đây:

a) Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật,trình diễn năng động mà không có giấy phép;

b) Thực hiện nay hành động khôngphù hợp cùng với thuần phong mỹ tục, truyền thống lâu đời văn hóa nước ta hoặc hành động có tác dụng ảnhhưởng trọn xấu cho dục tình đối ngoại vào quá trình tổ chức biểu diễn;

c) Tổ chức trình diễn hoặc biểudiễn tác phẩm không được phép thông dụng.

5. Pphân tử chi phí tự 15.000.000 đồngmang đến 20.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức mang lại tổ chức, cá nhânquốc tế, tín đồ VN định cư tại quốc tế màn trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, trìnhdiễn thời trang không đúng ngôn từ ghi trong giấy phép;

b) Tổ chức màn biểu diễn cho ngườiđã bị cơ sở bên nước bao gồm thđộ ẩm quyền cnóng trình diễn hoặc trong thời hạn bị đìnhchỉ hoạt động biểu diễn;

c) Mua, bán, ủy quyền, sửachữa, cho mượn, dịch vụ thuê mướn bản thảo tổ chức triển khai trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, biểu diễn thờitrang;

d) Ra nước ngoài biểu diễnnghệ thuật và thẩm mỹ, biểu hiện năng động hoặc tham dự cuộc thi theo phép tắc buộc phải tất cả giấy phépnhưng mà không có bản thảo.

6. Pphân tử chi phí từđôi mươi.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Tổ chức cho tổ chức triển khai, cánhân quốc tế, người VN định cư tại nước ngoài biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang và năng động mà không tồn tại giấy phép;

b) Tổ chức cho người ra nướcngoại trừ biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, thể hiện năng động nhưng mà không tồn tại giấy tờ.

7. Pphân tử chi phí tự 25.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với hành động tổ chức biểu diễn tác phđộ ẩm gồm ngôn từ truyềnbá tệ nạn làng mạc hội, ko tương xứng với thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống ViệtNam; xúc phạm đáng tin tưởng của tổ chức, danh dự và nhân phđộ ẩm của cá thể.

8. Pphân tử tiền từ 30.000.000 đồngđến 35.000.000 đồng so với hành động tổ chức màn trình diễn tác phẩm bao gồm nội dungkhiêu dâm, kích rượu cồn đấm đá bạo lực, tác phđộ ẩm bị cấm màn trình diễn.

9. Đình chỉ hoạt động biểu diễntừ bỏ 3 tháng đến 6 tháng đối với bạn trình diễn bao gồm một trong các hành động sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật,biểu hiện thời trang và năng động có ngôn từ lan truyền tệ nạn buôn bản hội, không cân xứng vớithuần phong mỹ tục, truyền thống lâu đời văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức,danh dự cùng nhân phđộ ẩm của cá nhân;

b) Biểu diễn tác phđộ ẩm tất cả nộidung khiêu dâm, kích đụng đấm đá bạo lực, tác phđộ ẩm bị cấm màn trình diễn.

10. Hình thứcxử phạt té sung:

a) Đình chỉ chuyển động biểudiễn từ 1 mon đến 3 tháng đối với tín đồ màn trình diễn gồm hành động dụng cụ trên Điểmb với Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉvận động tổ chức trình diễn từ 1 mon mang đến 3 tháng đối với tổ chức triển khai có hành viluật tại Khoản 7 cùng Khoản 8 Vấn đề này.

Điều 14. Vi phạm công cụ vềthi người đẹp cùng người mẫu

1. Pphân tử tiền từ2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với một trong những hành động sau đây:

a) Không thông báo bằng vnạp năng lượng bảnvề nội dung chương trình thi siêu mẫu, người mẫu cho cơ sở bên nước có thẩmquyền khu vực tổ chức thi theo quy định;

b) Đưa thí sinch tham gia dự thi ngườirất đẹp, người mẫu không được những điều kiện theo phép tắc.

2. Pphân tử tiền tự 5.000.000 đồngcho 10.000.000 đồng so với hành động xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự vànhân phđộ ẩm của thí sinc dự thi siêu mẫu, chân dài.

3. Phạt tiền đối với hành động tổchức thi người đẹp và người mẫu chân dài sai trái văn bản ghi trên giấy tờ phnghiền như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đếntrăng tròn.000.000 đồng đối với hành động tổ chức thi siêu mẫu với người mẫu cấp cho tỉnh giấc,ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ đôi mươi.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành động tổ chức thi người đẹp tất cả bài bản vùng;

c) Từ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng so với hành vi tổ chức thi người đẹp với chân dài gồm quy môViệt Nam, người mẫu cùng người mẫu quốc tế tổ chức triển khai tại Việt Nam.

4. Phạt tiền đối với hành vi tổchức thi người mẫu và chân dài nhưng không có giấy tờ như sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp với người mẫu cấp thức giấc,ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 30.000.000 đồng mang lại 40.000.000đồng so với hành động tổ chức triển khai thi người đẹp gồm bài bản vùng;

c) Từ 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển khai thi người đẹp và chân dài bao gồm quy môtoàn nước, siêu mẫu cùng người mẫu nước ngoài tổ chức triển khai tại toàn nước.

5. Phạt tiền tự 15.000.000 đồngmang đến 30.000.000 đồng so với thí hình thành quốc tế dự thì người mẫu, fan mẫunước ngoài theo pháp luật bắt buộc bao gồm bản thảo nhưng mà không có giấy tờ.

6. Pphân tử chi phí từ30.000.000 đồng đến 40.000.000 đối với hành động đưa thí hiện ra quốc tế dựthi người đẹp, người mẫu nhưng mà không tồn tại giấy phép.

7. Phạt chi phí so với hành viko trao, trao không được phần thưởng hoặc ko cấp giấy ghi nhận mang đến thísinch giành giải theo như đúng cam kết trong Thể lệ cuộc thi cùng Đề án tổ chức triển khai như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng mang lại trăng tròn.000.000đồng đối với tổ chức triển khai thi người mẫu và người mẫu chân dài cung cấp thức giấc, ngành, đoàn thể trungương;

b) Từ đôi mươi.000.000 đồng đến30.000.000 đồng đối với tổ chức thi người mẫu tất cả quy mô vùng;

c) Từ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với tổ chức triển khai thi siêu mẫu, chân dài bao gồm bài bản VN,người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức triển khai tại toàn quốc.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi quy địnhtại Khoản 2 Vấn đề này.

Điều 15. Vi phạm lý lẽ về nếpsống văn uống hóa

1. Pphân tử chình họa cáo hoặc pphân tử tiềntự 200.000 đồng mang lại 500.000 đồng so với hành vi đốt kim cương mã không đúng chỗ quyđịnh trên vị trí tổ chức liên hoan, di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa truyền thống.

2. Pphân tử tiền từ3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng đối với một trong số hành động sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động lên đồng,coi bói, Hotline hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù crúc, lan truyền sấm trạng vànhững bề ngoài giống như khác nhằm trục lợi;

b) Treo cờ Tổ quốc sinh sống khu vựcliên hoan tiệc tùng không đảm bảo hơn, không trang trọng hơn các cờ hội.

3. Pphân tử tiền trường đoản cú 5.000.000 đồng mang lại 10.000.000đồng đối với hành vi hồi sinh phong tục, tập tiệm khiến tác động đến mức độ khoẻ,nhân bí quyết con fan và truyền thống lâu đời văn hóa toàn quốc.

4. Biện pháp khắc chế hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được bởi vì thực hiệnhành vi lao lý tại Điểm a Khoản 2 Vấn đề này.

Điều 16. Vi phạm nguyên lý vềđiều kiện tổ chức vận động văn hóa, marketing các dịch vụ văn hóa công cộng

1. Phạt chi phí từ 3.000.000 đồngcho 5.000.000 đồng đối với một trong những hành động sau đây:

a) Kinch doanh trò nghịch năng lượng điện tửngơi nghỉ địa điểm bí quyết ngôi trường tè học, trung học cửa hàng, trung học phổ thông dưới 200mét;

b) Kinc doanh karaoke với vũtrường sinh hoạt địa điểm cách ngôi trường học tập, cơ sở y tế, đại lý tôn giáo, tín ngưỡng, cơquan hành bao gồm nhà nước bên dưới 200 mét;

c) Tổ chức marketing tròchơi năng lượng điện tử sau 10 tiếng đêm mang lại 8 tiếng sáng;

d) Không bảo đảm an toàn đủ ánh sángtrên vũ ngôi trường với phòng karaoke theo quy định.

2. Pphân tử tiền tự 5.000.000 đồngcho 10.000.000 đồng đối với hành động kiến tạo vé vượt số ghế hoặc thừa sức cất tạivị trí tổ chức biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

3. Phạt chi phí từ10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm an toàn đầy đủ diện tíchcủa vũ trường, phòng karaoke theo quy định;

b) Không bảo đảm an toàn qui định về thiếtkế cửa ngõ vũ ngôi trường, chống karaoke.

4. Phạt chi phí từ bỏ 15.000.000 đồngmang lại 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thứ báo động sai trái mức sử dụng.

5. Hình thức xử phạt xẻ sung:

Tịch thu tang đồ vật vi phạm luật so với hành vi quy địnhtrên Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháphạn chế hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phi pháp đã có được vày thực hiệnhành vi quy định tại Khoản 2 Như vậy.

Điều 17. Vi phạm nguyên lý vềgiấy tờ vào tổ chức vận động văn hóa truyền thống cùng marketing dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng

1. Pphân tử tiền từ5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tổ chức liên hoan tiệc tùng theo quy địnhyêu cầu report bởi vnạp năng lượng bạn dạng với cơ sở nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền cơ mà ko báo cáohoặc gồm báo cáo mà lại ko được phòng ban đơn vị nước có thẩm quyền đồng ý mà vẫn tổchức;

b) Sửa chữa trị, tẩy xóa làm cho thaythay đổi câu chữ Giấy phxay kinh doanh chuyển động vũ ngôi trường, karaoke.

2. Pphân tử chi phí từ10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng đối với một trong số hành động sau đây:

a) Kinh doanh chuyển động vũngôi trường, karaoke bất ổn văn bản, bất ổn phạm vi hiện tượng trong giấyphép;

b) Cho tổ chức, cá nhân khácáp dụng giấy tờ hoặc áp dụng bản thảo của tổ chức triển khai, cá nhân khác để kinhdoanh vận động vũ trường, karaoke.

3. Pphân tử chi phí từ15.000.000 đồng mang lại trăng tròn.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinch doanh hoạt độngkaraoke không có bản thảo hoặc không đăng ký với cơ quan đơn vị nước có thđộ ẩm quyềntrước lúc khiếp doanh;

b) Tổ chức liên hoan theo quy địnhyêu cầu tất cả giấy phép cơ mà không có giấy phép.

4. Pphân tử chi phí tự đôi mươi.000.000 đồngđến 25.000.000 đồng đối với hành vi sale hoạt động vũ trường không tồn tại giấyphép hoặc không đăng ký với cơ quan bên nước có thđộ ẩm quyền trước lúc marketing.

5. Hình thức xử phạt bửa sung:

Tước quyền sử dụng bản thảo từ bỏ 12 tháng mang đến 24mon so với hành động hiện tượng tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 18. Vi phạm luật về sảnxuất, lưu lại hành băng, đĩa trò đùa điện tử

1. Phạt chi phí tự 5.000.000 đồngcho 10.000.000 đồng so với hành động tổ chức trò chơi điện tử gồm câu chữ khiêudâm, kích cồn đấm đá bạo lực.

2. Phạt tiền tự 10.000.000 đồngmang lại 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tổ chức trò nghịch năng lượng điện tửtất cả câu chữ đồi trụy;

b) Bán, thuê mướn băng, đĩatrò đùa điện tử gồm ngôn từ khiêu dâm, kích rượu cồn bạo lực, đồi trụy.

3. Phạt chi phí từ bỏ 15.000.000 đồngmang đến đôi mươi.000.000 đồng so với hành vi cấp dưỡng băng, đĩa trò đùa điện tử gồm nộidung khiêu dâm, kích rượu cồn đấm đá bạo lực.

4. Pphân tử tiền từđôi mươi.000.000 đồng mang đến 25.000.000 đồng so với hành vi phân phối băng, đĩa trò chơiđiện tử tất cả văn bản đồi trụy.

5. Biện pháp khắc chế hậu quả:

a) Buộc tiêu diệt tang đồ dùng viphạm đối với hành vi hiện tượng trên những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợppháp đã có được vì thực hiện hành vi giải pháp tại Điểm b Khoản 2 Như vậy.

Điều 19. Vi phạm khí cụ cấm đốivới vận động văn hóa truyền thống và sale dịch vụ văn hóa công cộng

1. Pphân tử tiền từ bỏ 3.000.000 đồngmang lại 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng nhân viên phục vụvào một chống karaoke thừa vượt số lượng theo quy định;

b) Treo, trưng bày tma lanh, hình ảnh,kế hoạch xuất xắc dụng cụ không giống có văn bản khiêu dâm, kích đụng đấm đá bạo lực, đồi trụy trên vũtrường, địa điểm nhảy nơi công cộng, quán ăn karaoke, các đại lý tồn tại du lịch, nhàhàng siêu thị nhà hàng, giải khát hoặc trên khu vực chuyển động văn hóa truyền thống với kinh doanh dịch vụvăn hóa chỗ đông người khác.

2. Phạt chi phí từ 5.000.000 đồngcho 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Bán tnhãi ranh, hình họa có nội dungkhiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy;

b) Hoạt rượu cồn karaoke, quầybar cùng các hình thức chơi nhởi vui chơi giải trí không giống thừa giờ đồng hồ được phép.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồngcho 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) Dùng các cách tiến hành phụcvụ gồm tính chất khiêu dâm tại vũ ngôi trường, nhà hàng karaoke, cơ sở tồn tại du ngoạn,nhà hàng quán ăn ẩm thực, giải khát hoặc nơi vận động văn hóa và sale dịch vụvăn hóa truyền thống công cộng khác;

b) Hoạt động vũ trường vượt giờđược phxay.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồngmang đến 20.000.000 đồng đối với hành vi marketing dancing bất ổn vị trí qui định.

5. Phạt chi phí từ trăng tròn.000.000 đồngđến 25.000.000 đồng đối với hành vi bao che cho các hoạt động bao gồm tính chấtkhiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy đầm múa bay y tại vũ ngôi trường, nơikhiêu vũ nơi công cộng, nhà hàng karaoke, vị trí tổ chức vận động văn hóa với kinhdoanh hình thức văn hóa nơi công cộng không giống.

6. Pphân tử chi phí tự 25.000.000 đồngcho 30.000.000 đồng đối với hành động tổ chức triển khai mang đến khách nhảy múa thoát y hoặc tổchức hoạt động không giống mang ý nghĩa hóa học đồi trụy trên vũ trường, địa điểm tổ chức hoạt độngvăn hóa truyền thống cùng kinh doanh hình thức dịch vụ văn hóa nơi công cộng không giống, quán ăn siêu thị nhà hàng, giảikhát, quán ăn karaoke.

7. Hình thức xử pphân tử bửa sung:

Tước quyền thực hiện Giấy phép sale vũ ngôi trường,karaoke trường đoản cú 12 tháng cho 24 mon đối với hành vi pháp luật tại Khoản 5 và Khoản6 Như vậy.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu bỏ tang đồ phạm luật so với hành động quyđịnh tại Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Như vậy.

Điều 20. Vi phạm nguyên lý về dạymusic, dạy dỗ khiêu vũ của đại lý dạy dỗ âm nhạc, dạy dỗ nhảy kế bên công lập

1. Pphân tử tiền tự 3.000.000 đồngmang lại 7.000.000 đồng so với hành động dạy dỗ music, dạy dỗ nhảy đầm theo hiện tượng phảiĐK với ban ngành nhà nước có thẩm quyền nhưng mà ko ĐK.

2. Pphân tử tiền tự 4.000.000 đồngcho 8.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai dạy âm thanh, dạy nhảy hoặc sử dụngtín đồ dạy dỗ music, dạy khiêu vũ không đủ ĐK theo công cụ.

3. Phạt chi phí từ bỏ 10.000.000 đồngđến 15.000.000 đồng đối với hành vi dạy dỗ dancing bao gồm câu chữ khiêu dâm, kích độngbạo lực, đồi trụy.

Điều 21. Vi phạm vẻ ngoài vềgiấy tờ, ĐK hoạt động vào nghành thẩm mỹ, triển lãm văn hóa, nghệthuật, nức hiếp ảnh

1. Phạt chi phí từ 1.000.000 đồngđến 3.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo mang đến cơquan công ty nước có thđộ ẩm quyền về tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm thẩm mỹ theoquy định;

b) Không gửi report kết quảcuộc thi sáng tác tác phẩm thẩm mỹ mang lại cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo quyđịnh.

2. Phạt chi phí trường đoản cú 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển khai thi hoặc tiệc tùng, lễ hội tác phđộ ẩm nhiếp ảnh;triển lãm văn hóa truyền thống, thẩm mỹ và nghệ thuật không ổn với ngôn từ sẽ ĐK.

3. Pphân tử chi phí từ10.000.000 đồng mang lại 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chứcthi hoặc tiệc tùng, lễ hội tác phẩm nức hiếp ảnh; triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ theo quy địnhđề nghị ĐK cùng với cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền mà lại ko đăng ký;

b) Tổ chức triển lãm thẩm mỹ,tác phẩm nhà hiếp ảnh; trại sáng tác chạm trổ không ổn văn bản ghi trong giấyphxay.

4. Pphân tử tiền từ 15.000.000 đồngcho 20.000.000 đồng đối với hành động tổ chức triển lãm thẩm mỹ, tác phđộ ẩm nhiếp đáp ảnh;trại chế tạo chạm trổ không tồn tại giấy phép.

5. Phạt chi phí trường đoản cú 30.000.000 đồngmang đến 40.000.000 đồng so với hành vi xây dừng công trình thẩm mỹ sai trái nộidung ghi trên giấy tờ phép.

6. Phạt tiền từ40.000.000 đồng cho 50.000.000 đồng so với hành vi kiến thiết công trình xây dựng mỹ thuậtkhông tồn tại giấy tờ.

7. Biện pháphạn chế hậu quả:

a) Buộc toá dỡ triển lãm đốivới hành vi điều khoản trên những khoản 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc tháo tháo dỡ dự án công trình đốicùng với hành động phương pháp tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

Điều 22. Vi phạm mức sử dụng cấmvào nghành nghề thẩm mỹ, triển lãm văn hóa truyền thống, thẩm mỹ, nhà hiếp ảnh

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhân bạn dạng tượng Chủ tịch HồChí Minch mà pho tượng đó chưa được cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) Đặt tượng Chủ tịch Hồ ChíMinh ko đảm bảo an toàn sự trọng thể, tôn thờ đối với lãnh tụ.

2. Pphân tử tiền tự 30.000.000 đồngcho 40.000.000 đồng đối với hành động triển lãm các ấn phẩm, tác phđộ ẩm thẩm mỹ,nhiếp đáp ảnh với phần đa sản phẩm văn hóa truyền thống, thẩm mỹ khác thuộc các loại cnóng thịnh hành.

3. Phạt chi phí từ bỏ 40.000.000 đồngmang lại 50.000.000 đồng đối với hành động desgin dự án công trình thẩm mỹ bao gồm nội dungkhiêu dâm, kích đụng bạo lực, đồi trụy hoặc bất ổn chủng loại đã được phê chú ý.

4. Biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang thứ viphạm so với hành động phương pháp tại Điểm a Khoản 1 với Khoản 2 Điều này;

b) Buộc cởi tháo dỡ dự án công trình đốicùng với hành vi điều khoản tại Khoản 3 Điều này.

Điều 23. Vi phạm hình thức về bảovệ công trình xây dựng văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, di tích văn uống hóa

1. Pphân tử chi phí từ một.000.000 đồngmang lại 3.000.000 đồng so với hành vi viết, vẽ, làm cho bẩn hoặc có tác dụng ô uế di tích lịchsử - văn hóa, danh lam chiến hạ chình ảnh, công trình văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật.

2. Pphân tử chi phí từ3.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ cập,trình bày lệch lạc văn bản với cực hiếm di tích văn hóa truyền thống phi vật thể đã làm được đưavào Danh mục di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể đất nước hoặc được công nhận là Di sảnvăn hóa thế giới;

b) Tuyên ổn truyền, giới thiệuxô lệch câu chữ, cực hiếm di tích lịch sử - văn hóa truyền thống, danh lam chiến thắng cảnh vẫn đượcxếp hạng.

3. Pphân tử chi phí từ5.000.000 đồng mang lại 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm lỗi sợ hãi hiện nay thiết bị trongkho lưu trữ bảo tàng, di tích lịch sử dân tộc - văn hóa truyền thống, danh lam win cảnh có mức giá trị dưới50.000.000 đồng;

b) Không đăng ký bảo vật quốcgia cùng với ban ngành công ty nước bao gồm thẩm quyền hoặc khi biến hóa nhà tải bảo vật quốcgia nhưng không thông báo cùng với phòng ban đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền theo quy định;

c) Sửa chữa trị, tẩy xóa bằng xếphạng di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam thắng chình họa.

4. Pphân tử chi phí từ15.000.000 đồng mang lại 30.000.000 đồng đối với hành động làm lỗi hại công trình xây dựng vănhóa, thẩm mỹ và nghệ thuật.

5. Pphân tử tiền trường đoản cú 30.000.000 đồngđến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành động sau đây:

a) Làm hỏng sợ hiện nay thứ trongbảo tàng, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam thắng chình họa có mức giá trị từ50.000.000 đồng trnghỉ ngơi lên; làm cho hư sợ cực kỳ nghiêm trọng di tích lịch sử hào hùng - văn hóa truyền thống, danhlam thắng chình họa, công trình xây dựng văn hóa truyền thống, nghệ thuật;

b) Lấn chiếm đất hoặc sử dụngtrái phép di tích lịch sử lịch sử - văn hóa truyền thống, danh lam chiến thắng cảnh, công trình văn hóa truyền thống,nghệ thuật;

c) Đưa tráiphép di trang bị, cổ trang bị, bảo bối non sông ra nước ngoài.

6. Phạt tiền trường đoản cú 40.000.000 đồngcho 50.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại, làm cho đổi khác nguyên tố nơi bắt đầu cấu thànhdi tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh.

7. Tịch thutang thiết bị vi phạm luật đối với một trong số hành động sau đây:

a) Làm phiên bản sao di trang bị, cổ đồ dùng,bảo vật tổ quốc để kinh doanh mà lại không có giấy phép;

b) Mua, buôn bán, dàn xếp, vậngửi phạm pháp di thiết bị, cổ vật dụng, bảo bối đất nước ở trong di tích lịch sử hào hùng - vănhóa, danh lam chiến thắng chình ảnh với di đồ dùng, cổ đồ vật, báu vật tổ quốc tất cả bắt đầu bất hợppháp.

8. Hình thức xửpphân tử bổ sung:

Tịch thu phương tiện đi lại vi phạm so với hành vi quy địnhtại Điểm a Khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả:

a) Buộc Phục hồi lại tình trạnglúc đầu so với hành động cách thức tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại khu đất đã lấnchỉ chiếm hoặc ngừng vấn đề thực hiện trái phép di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lamwin cảnh, dự án công trình văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật đối với hành vi nguyên lý trên Điểm bKhoản 5 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợppháp dành được vì triển khai hành động luật pháp tại Khoản 7 Vấn đề này.

Điều 24. Vi phạm điều khoản vềkhai thác khảo cổ, bảo quản, tu bửa, hồi phục di tích lịch sử lịch sử dân tộc - văn hóa truyền thống, danhlam win cảnh

1. Phạt chi phí từ5.000.000 đồng mang lại 15.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) Thăm dò, khai thác khảo cổsai trái nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bảo cai quản, tu té, phục hồidi tích lịch sử - văn hóa truyền thống, danh lam thắng chình họa không ổn văn bản quy hoạch, dựán với thiết kế kỹ thuật đã làm được phê chăm bẵm.

2. Phạt chi phí từ15.000.000 đồng mang lại 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Thăm dò, khai thác khảo cổkhông có giấy phép; đào bới, trục vớt bất hợp pháp tại các địa điểm khảo cổ;

b) Bảo quản lí, tu bổ, phục hồidi tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hóa truyền thống, danh lam win chình ảnh mà lại không có văn uống phiên bản đồng ý củaphòng ban bên nước có thẩm quyền;

c) Thực hiện nay lập quy hoạch, dựán hoặc tổ chức triển khai thi công, tính toán kiến thiết dự án bảo quản, tu vấp ngã với phục hồidi tích nhưng không tồn tại đầy đủ ĐK năng lực, điều kiện hành nghề theo quy định;

d) Sưu tầm, phân tích di sảnvăn hóa truyền thống phi thứ thể ở VN nhưng không tiến hành đúng nội dung đã có cơ quannhà nước gồm thđộ ẩm quyền của cả nước chất nhận được.

3. Pphân tử tiền tự 25.000.000 đồngcho 35.000.000 đồng so với hành vi tham khảo, nghiên cứu di tích văn hóa truyền thống phi vậtthể sinh hoạt Việt Nam mà ko được cơ sở đơn vị nước tất cả t