Nghị định 151 năm 2017

*

Bạn đang xem: Nghị định 151 năm 2017


*
Trên trang Google
*
*
*
*
*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Bằng Lời Văn Của Em, Kể Lại Truyện Sơn Tinh

Việc bán tài sản công phải thực hiện công khai theo hình thức đấu giá, chỉ bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá nếu: Tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và giá trị đánh giá lại từ 10 đến dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản; không áp dụng hình thức niêm yết giá trong trường hợp bán trụ sở làm việc, xe ô tô. Bán tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng đối với tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và giá trị đánh giá lại dưới 10 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp bắt buộc. Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công nếu: Tài sản có liên quan đến bí mật Nhà nước; Cơ quan Nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó đã được xử lý theo quy định pháp luật. Đối với trường hợp khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, kinh phí khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng.

*
Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiếtCác tin đã đăng
Trang chủ