NGÀY TỐT THÁNG 1 NĂM 2018

Để góp người sử dụng tiện lợi vào câu hỏi coi ngày tốtmon một năm 2018 tương tự như dễ dãi trong câu hỏi so sánh các ngày vào thời điểm tháng 1/2018 cùng nhau. Chúng tôi vẫn Tổng phù hợp vớ cả ngày đẹp nhất hồi tháng 12018 tương tự như chỉ dẫn các ngày chưa xuất sắc trong thời điểm tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta ko cần xem ngày tốt tháng một năm 2018 hay coi ngày đẹp nhất tháng một năm 2018 bởi vì đang có ý định triển khai các bước vào một ngày cụ thể trong tháng 1, quý các bạn sung sướng tìm về ngày khớp ứng và chọn coi chi tiết hoặc chọn chế độ Xem ngày xuất sắc xấu để xem một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 1 năm 2018

Xem ngày tốt mon 2 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2018


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 1 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


XEM NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Nhâm Tý, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Đinch Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Nhâm Tý, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Tý, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Xem thêm: 4 Cách Làm Mờ Viền Ảnh Trong Photoshop Bằng Gaussian Blur Và Shape Blur

Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, mon Nhâm Tý, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng phù hợp ngày xuất sắc mon một năm 2018 nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự những công việckhác biệt. Thế đề xuất, lúc thâu tóm được ngày xuất sắc xấu vào tháng 1/2018 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc phù hợp tuổi để sở hữu tác dụng chi tiết và đúng chuẩn duy nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng hai năm 2022 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc mon 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng bốn năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi mon 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt mon 1hai năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục tiêu công việc

♦ Xem ngày xuất sắc khởi thủy năm 2022

♦ Xem ngày xuất sắc giảm tóc năm 2022

♦ Xem ngày giỏi cưới hỏi năm 2022

♦ Xem ngày đưa bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ Xem ngày mua xe máy, ô tô năm 2022

♦ Xem ngày bắt chó

♦ Xem ngày đưa đơn vị năm 2022

♦ Xem ngày xuất sắc treo bảng hiệu

♦ Xem ngày tốt thành lập khai trương mngơi nghỉ shop năm 2022

♦ Xem ngày tốt cài đặt điện thoại cảm ứng thông minh