Midori Spa, Hanoi

Travel | Hanoi City

Please subscribe ^^I went to Hanoi, Vietphái mạnh from 25th-31st MayIt was very hot in Hanoi because it was summer.But I had a great time over there as I able khổng lồ accompany my parents.Hotel I stayed - Meracus Hotel at Old QuarterI hired driver to lớn drive us around for the whole week.Water Puppet show - 100,000 dongYou can kiểm tra out my Hanoi blogpost here:I separated into 2 blogpostDay 1-2 , Day 3, Recent đoạn Clip :: Hobonibỏ ra May Update - Erin Condren May Update - Midori Traveler Notebook | Hanoi - Other Place To Find Me ::My Blog - Facebook - Twitter - Pinterest - Instagram - Xoxo

Bạn đang xem: Midori spa, hanoi

넷플릭스도 찾아간 맛집 베트남 쌀국수 먹방 NO 고수 YES 치약 - 베트남 호치민 여행 브이로그 < 호성 브이로그 >

▶ HOSUNG 채널 구독하기 : ▶ 인스타그램 : 넷플릭스 "길 위의 쉐프들" 베트남 편에 나왔던 식당입니다!닭 쌀국수 한 그릇의 가격은 2,500원 정도였어요.두 배를 내도 돈이 안 아까운 맛집입니다.눈 씻고 찾아봐도 관광객이 안 보였어요.후식으로 나오는 사탕수수 음료수는 정말 독특하고 맛있어요.호치민 맛집으로 강추합니다~!에어비앤비 투어 정보 ▶ 식당 위치 : ????구독은 무료! 저와 같이 여행해요~!구독 옆 ????을 클릭하면 새로운 영상을 가장 빠르게 볼 수 있어요!광고문의 : adm

1 BEDROOM APARTMENT FOR RENT IN VUNG TAU

1 bedroomMr. Brad - (+84)937109088Floor: 3rd, 4thArea: 45 m2Detail: fully serviced, fully furnished, cthua kém to Baông xã Beach and Front Beach, cable TV, high-tốc độ internet, security 24/24...Price: 350 USD

Costa cruise in Asia 6/9 - Vietnam, Mekong

Calling in Ho Chi Minch City for a memorable excursion in the Mekong delta. Then a spectacular navigation down Saigon river, baông chồng to South Đài Loan Trung Quốc Sea -Escale à Ho Chi Minh Ville pour une excursion mémorable dans le delta du Mékong. Puis une spectaculaire navigation sur la rivière Saigon pour rejoindre la mer de Chine.

Xem thêm: Vào Thế Giới Của Gái Bán Hoa Đông Âu Đổ Sang Phương Tây, Cô Gái Bán Hoa

Homemade Vietnamese Pho Soup Recipe – How to lớn Make Beef Pho Noodle Soup

For the full Pho Soup Recipe with ingredient amounts & instructions, please visit our recipe page on Inspired Taste: Making your own fabulous bowl of Vietnamese pho soup at home page is not hard, all you need is a straightforward recipe, a few secrets & a nice big stockpot. A delicate Vietnamese noodle soup, made from beef bones, ginger, onions & lots of aromatic spices. It"s nothing short of soup perfection.Thanks for watching! If you enjoyed this Clip, we’ve got lots more. Visit our YouTube Channel at lớn see them & Subscribe lớn keep up khổng lồ date with new video clip uploads. - Joanne and Adam

<하노이의 식당> Net Hue restaurant with Ms.Loan #1

* Youtube 에서 "HUG creta"를 검색해주세요!* 생생한 하노이의 다양한 모습을 보고 싶다면 구독해주세요 - 0-/* 관련 구글맵 위치와 정보: Midori Spa의 매니져인 Loan Thu 양과 식사.원래는 식사 후에 영상 촬영 관련 이야기를 하려고 했으나,Loan 양이 감기 걸린 바람에 일찍 헤어져야 했습니다 oTL서울에서 PC를 가져와서 360도 영상을 제대로 편집할 수 있게 되면다시 찾아갈께요 :) 그 때까지 기다려주세요. 10월 하순이면 될 겁니다 ㅡㅡ;;합리적인 가격에 하노이의 로컬 푸드를 먹을 수 있는 곳입니다.찾아보니 하노이에 체인점이 많이 있네요!리뷰엔 한국인이 먹기에 좋지 않다는데, 고수 향이 강한 채소만 거르면 부담없이 먹을 수 있습니다.HUG creta의 엉클 제다이입니다 :)

<하노이의 식당><360 VR><4k> Net Hue restaurant with Ms.Loan #2 FIN

* Youtube 에서 "HUG creta"를 검색해주세요!* 생생한 하노이의 다양한 모습을 보고 싶다면 구독해주세요 - 0-/* 관련 구글맵 위치와 정보: Midori Spa의 매니져인 Loan Thu 양과 식사.원래는 식사 후에 영상 촬영 관련 이야기를 하려고 했으나,Loan 양이 감기 걸린 바람에 일찍 헤어져야 했습니다 oTL서울에서 PC를 가져와서 360도 영상을 제대로 편집할 수 있게 되면다시 찾아갈께요 :) 그 때까지 기다려주세요. 10월 하순이면 될 겁니다 ㅡㅡ;;합리적인 가격에 하노이의 로컬 푸드를 먹을 수 있는 곳입니다.찾아보니 하노이에 체인점이 많이 있네요!리뷰엔 한국인이 먹기에 좋지 않다는데, 고수 향이 강한 채소만 거르면 부담없이 먹을 수 있습니다.HUG creta의 엉클 제다이입니다 :)

ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH TPhường. MỚI TĨNH BÌNH DƯƠNG

ĐƯỜNG.PHẠM NGỌC THẠCH.THÀNH PHỐ MỚI.BÌNH DƯƠNGKÊNH CUỘC SỐNG VIỆT BH VLOGXIN KÍNH CHÀO QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẢ GIÀNH CHÚT THỜI GIAN QUÝ BÁO XEM ỦNG HỘ KÊNH CỦA MÌNH.NHỚ NHẤN LIKE VÀ ĐĂNG KÝ SẺ NHẬN VIDEO MỚI NHẤT.CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN RẤT NHIỀU.HẸN GẶP. VIDEO SAU