Luyện từ và câu lớp 4

Luyện tự cùng câu - Cấu tạo của giờ. 1. Câu châm ngôn dưới đây gồm bao nhiêu tiếng ? Bầu ơi thương thơm lấy túng thiếu cùng, Tuy rằng không giống tương đương nhưng mà bình thường một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - Nhận xét

1. Câu phương ngôn dưới đây bao gồm bao nhiêu giờ đồng hồ ?

Bầu ơi tmùi hương lấy túng cùng

Tuy rằng khác giống như nhưng lại bình thường một giàn.

2. Ghi lại biện pháp tiến công vần tiếng bầu.

Bạn đang xem: Luyện từ và câu lớp 4

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu bởi hầu như phần tử sau tạo nên thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các phần tử chế tác thành phần nhiều giờ sau đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra thừa nhận xét:

a) Tiếng có đầy đủ các bộ phận nhỏng giờ thai : ........

b) Tiếng không tồn tại đủ các bộ phận như tiếng bầu :........

II - Luyện tập

1 . Ghi công dụng so sánh các giờ đồng hồ trong câu phương ngôn dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều bao phủ đem giá chỉ gương

Người trong một nước buộc phải thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên ổn lấp lánh lung linh bên trên trời

Bớt đầu thành nơi cá bơi lội mỗi ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

Xem thêm: " Gối Chống Trào Ngược Dạ Dày Cho Người Lớn, Gối Chống Trào Ngược Dạ Dày Cho Người Lớn Hi

TRẢ LỜI:

 I- Nhận xét


1. Có 14 giờ.

2. Ghi lại bí quyết tấn công vần giờ đồng hồ thai : bờ - âu - bâu - huyền - thai.

3. Tiếng bầu vì phần đông bộ phận sau tạo thành : tiếng "bầu" bởi âm đầu, vần với tkhô cứng tạo thành.


4. Phân tích các bộ phận chế tạo thành đều tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ít ra nhận xét:

a) Tiếng có đầy đủ những bộ phận nhỏng giờ đồng hồ thai : thương, lấy, túng thiếu, thuộc, tuy, rằng, khác, tương đương dẫu vậy, tầm thường, một, giàn.

b) Tiếng không tồn tại đủ những thành phần nhỏng tiếng thai : ơi - chỉ bao gồm vần cùng thanh khô, không tồn tại âm điệu.

II - Luyện Tập

1. Ghi công dụng phân tích những bộ phận cấu trúc của từng giờ vào câu tục ngữ sau đây vào bảng :

Nhiễu điều đậy đem giá chỉ gương

Người trong một nước cần tmùi hương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để ngulặng, lấp lánh bên trên trời

Bớt đầu, thành nơi cá bơi hàng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

bachgiamedia.com.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt nên là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh gọi Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp bachgiamedia.com.vn