Dự báo thời tiết hà nam hôm nay

Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
05:00
*
Nhiều Mây
22°C99%Đ 5 km/giờ22°9%
06:00
*
Nhiều Mây
22°C100%ĐĐB 5 km/giờ22°10%
07:00
*
Nhiều Mây
22°C99%Đ 5 km/giờ22°13%
08:00
*
Nhiều Mây
23°C94%ĐĐN 5 km/giờ23°13%
09:00
*
Nhiều Mây
24°C90%ĐĐN 5 km/giờ24°12%
10:00
*
Nhiều Mây
26°C84%Đ 6 km/giờ29°17%
11:00
*
Giông Bão Cô Lập
27°C79%ĐĐN 6 km/giờ30°34%
12:00
*
Giông Bão Rải Rác
28°C74%ĐN 6 km/giờ31°46%
13:00
*
Giông Bão
28°C72%ĐĐN 7 km/giờ31°63%
14:00
*
Giông Bão Rải Rác
28°C70%ĐĐN 6 km/giờ32°58%
15:00
*
Giông Bão Rải Rác
28°C70%Đ 6 km/giờ32°57%
16:00
*
Giông Bão Rải Rác
28°C72%Đ 7 km/giờ31°48%
17:00
*
Giông Bão Rải Rác
27°C76%Đ 8 km/giờ30°44%
18:00
*
Giông Bão Cô Lập
26°C81%Đ 9 km/giờ29°34%
19:00
*
Giông Bão Cô Lập
25°C84%Đ 8 km/giờ27°34%
20:00
*
Giông Bão Rải Rác
24°C88%ĐĐB 7 km/giờ26°43%
21:00
*
Giông Bão Rải Rác
24°C90%ĐĐB 7 km/giờ26°51%
22:00
*
Giông Bão Rải Rác
23°C93%ĐĐB 6 km/giờ25°46%
23:00
*
Giông Bão Rải Rác
23°C94%Đ 6 km/giờ25°36%

*