Đóng Gói Tiện Ích Mở Rộng Chrome

Bên cạnh giao diện người dùng tối thiểu, các tiện ích mở rộng là một lý vày khác khiến nhiều người sử dụng trình duyệt Chrome. Để cài đặt tiện ích mở rộng Chrome, tất cả những gì bạn phải làm là tầm nã cập trang tiện ích mở rộng và nhấp vào Add to Chrome. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không cho phép bạn lưu phần mở rộng chrome dưới dạng tệp CRX. Đôi Khi bạn có thể muốn tải xuống tệp tiện ích mở rộng để có thể cài đặt tiện ích mở rộng tức thì cả lúc nó không có sẵn vào cửa hàng Chrome, xem và phân tích cách thức hoạt động thực sự của tiện ích mở rộng, v.v. Bất kể lý bởi là gì, nếu bạn muốn tải xuống và lưu tiện ích mở rộng Chrome dưới dạng tệp CRX, đây là cách thực hiện.

Bạn đang xem: Đóng gói tiện ích mở rộng chrome


Nói chung, có bố cách khác nhau để tải xuống các tiện ích mở rộng của Chrome. Tôi sẽ chỉ mang đến bạn cả ba cách; chỉ làm theo một vào những mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.

1. Đóng gói tiện ích mở rộng sau khoản thời gian cài đặt

Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng mà bạn muốn tải xuống, bạn chỉ có thể đóng gói lại tiện ích mở rộng đó thành tệp CRX. Trước Khi làm bất cứ điều gì, bạn cần biết ID tiện ích mở rộng của tiện ích mở rộng bạn muốn tải xuống. Vì bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng, bạn có thể lấy ID tiện ích mở rộng trực tiếp từ trang cài đặt tiện ích mở rộng Chrome.

Xem thêm: Bí Thư Và Chủ Tịch Hđnd Tỉnh Yên Bái Bị Bắn Chết, Bắn Bí Thư Tỉnh Ủy Yên Bái


Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng menu và chọn Extensions từ More tools.download-chrome-extensions-click-keep

Hãy bình luận bên dưới để phân tách sẻ suy nghĩ và khiếp nghiệm của bạn về việc sử dụng các phương pháp trên để tải xuống các tiện ích mở rộng của Chrome.