Điểm chuẩn sư phạm kỹ thuật 2017

STTMã ngànhTên ngànhTổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
152140231DSư phạm Tiếng Anh (đang quy về thang 30)D01, D9625
252210404DThiết kế thời trang và năng động (đang quy về thang 30)V01, V0220
352220201DNgôn ngữ Anh (vẫn quy về thang 30)D01, D9624.75
452340122DThương thơm mại năng lượng điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
552340301CKế toán (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9018.75
652340301DKế tân oán (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
752480105DKỹ thuật tài liệu (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021
852480201ACông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9021.25
952480201CCông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1052480201DCông nghệ Thông Tin (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
1152510102ACông nghệ chuyên môn dự án công trình thi công (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9019.5
1252510102CCông nghệ nghệ thuật dự án công trình thiết kế (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9020.25
1352510102DCông nghệ nghệ thuật công trình xây dựng kiến thiết (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
1452510201ACông nghệ nghệ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021
1552510201CCông nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1652510201DCông nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.75
1752510202ACông nghệ sản xuất thiết bị (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9020
1852510202CCông nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9021.5
1952510202DCông nghệ sản xuất thứ (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.25
2052510203ACông nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9021
2152510203CCông nghệ chuyên môn cơ điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.75
2252510203DCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.25
2352510205ACông nghệ nghệ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh)A00, A01, D01, D9022.25
2452510205CCông nghệ chuyên môn xe hơi (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9023.75
2552510205DCông nghệ nghệ thuật xe hơi (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.5
2652510206CCông nghệ nghệ thuật sức nóng (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9020
2752510206DCông nghệ nghệ thuật sức nóng (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
2852510301ACông Nghệ nghệ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9020.25
2952510301CCông Nghệ nghệ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
3052510301DCông Nghệ chuyên môn điện - điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3152510302ACông nghệ chuyên môn Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9019
3252510302CCông nghệ chuyên môn Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9020
3352510302DCông nghệ nghệ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3452510303ACông nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng auto hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021.75
3552510303CCông nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với tự động hoá (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9022.75
3652510303DCông nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với auto hoá (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3752510304CCông nghệ kỹ thuật máy vi tính (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9021
3852510304DCông nghệ chuyên môn máy tính xách tay (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3952510401DCông nghệ Kỹ thuật Hóa học (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
4052510402DCông nghệ vật tư (hệ Đại trà)A00, A01, D07, D9021.75
4152510406CCông nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, B00, D07, D9018
4252510406DCông nghệ nghệ thuật môi trường (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9021.5
4352510501CCông nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9018.25
4452510501DCông nghệ in (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4552510601CQuản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9019.75
4652510601DQuản lý Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
4752510603DKỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4852510605DLogistics với làm chủ chuỗi đáp ứng (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.5
4952520212DKỹ thuật Y sinc (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
5052540101ACông nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, B00, D07, D9020.5
5152540101CCông nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, B00, D07, D9021.75
5252540101DCông nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
5352540204CCông nghệ may (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9019.75
5452540204DCông nghệ may (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
5552540301DCông nghệ chế tao lâm thổ sản (Chế trở thành gỗ) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9018.5
5652580205DKỹ thuật sản xuất dự án công trình giao thông vận tải (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021.5
5752810501DKinc tế gia đình (hệ Đại trà)A00, B00, D01, D0719.75

*

SPK-Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPhường.HCM