TOÀN CẢNH ĐIỂM SÀN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NĂM 2022

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh Mã ngôi trường (YDS) Thông báo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ước muốn 1 vào hệ ĐH chủ yếu quy các ngành cùng với các thông báo điểm chuẩn chỉnh ví dụ nlỗi sau


*

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược TPhường.HCM 2021

Sau đó là báo cáo chi tiết về điểm chuẩn của ngôi trường Đại Học Y Dược TPTP HCM năm 2021:

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 28.20

Y khoa

(phối kết hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720101_02

Điểm chuẩn: 27.65

Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 23.90

Y học tập cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Điểm chuẩn: 25.20

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 27.65

Răng - Hàm - Mặt

(phối hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720501_02

Điểm chuẩn: 27.40

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 26.25

Dược học

(phối hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720201_02

Điểm chuẩn: 24.50

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 24.10

Điều dưỡng

(kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720301_04

Điểm chuẩn: 22.80

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

Mã ngành: 7720301_02

Điểm chuẩn:

Điều dưỡng siêng ngành Gây mê hồi sức

Mã ngành: 7720301_03

Điểm chuẩn: 24.15

Dinch dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 24.00

Kỹ thuật phục hình răng

Mã ngành: 7720502

Điểm chuẩn: 25.00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 25.45

Kỹ thuật hình hình họa y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 24.80

Kỹ thuật hồi sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 24.10

Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 22.00

Kết luận: Trên đây là thông báo điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh mới nhất bởi Kênh tuyển chọn sinc 24h tiến hành.