Danh Mục Ngành Nghề Độc Hại Nguy Hiểm 2017


*
Mục lục bài viết

Theo đó, phát hành cố nhiên Thông tư 36 là hạng mục ngành, nghề học tập nặng trĩu nhọc, độc hại, nguy nan trình độ chuyên môn trung cấp cho, cao đẳng. Cụ thể hạng mục nhỏng sau:

TRUNG CP

CAO ĐẲNG

Mã số

Tên gọi

Mã số

Tên gọi

5

Trình độ trung cấp

6

Trình độ dài đẳng

521

Nghệ thuật

621

Nghệ thuật

52104

Mỹ thuật ứng dụng

62104

Mỹ thuật ứng dụng

5210407

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

6210407

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

5210408

Chạm xung khắc đá

6210408

Chạm tương khắc đá

5210422

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6210422

Gia công cùng kiến tạo sản phẩm mộc

551

Công nghệ kỹ thuật

651

Công nghệ kỹ thuật

55101

Công nghệ nghệ thuật phong cách thiết kế cùng công trình xây dựng

65101

Công nghệ nghệ thuật bản vẽ xây dựng cùng công trình xây dựng

5510109

Xây dựng công trình thủy

6510109

Xây dựng dự án công trình thủy

5510112

Lắp đặt cầu

6510112

Lắp đặt cầu

5510113

Lắp đặt giàn khoan

6510113

Lắp đặt giàn khoan

5510114

Xây dựng công trình xây dựng tbỏ điện

 

 

5510115

Xây dựng công trình mỏ

 

 

5510116

Kỹ thuật xuất bản mỏ

6510116

Kỹ thuật tạo ra mỏ

55102

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

65102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510204

Công nghệ chuyên môn đóng góp bắt đầu thân tàu biển

6510204

Công nghệ kỹ thuật đóng góp mới thân tàu biển

5510205

Công nghệ chuyên môn vỏ tàu thủy

 

 

5510213

Công nghệ sản xuất vỏ tàu thủy

6510213

Công nghệ sản xuất vỏ tàu thủy

55104

Công nghệ hoá học, vật tư, luyện kyên ổn với môi trường

65104

Công nghệ hóa học, vật tư, luyện kim cùng môi trường

5510401

Công nghệ nghệ thuật hóa học

6510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

5510402

Công nghệ hóa hữu cơ

 

 

5510403

Công nghệ hóa vô cơ

 

 

5510404

Hóa phân tích

 

 

5510405

Công nghệ hóa nhựa

 

 

5510406

Công nghệ hóa nhuộm

6510406

Công nghệ hóa nhuộm

5510407

Công nghệ hóa Silicat

 

 

5510408

Công nghệ điện hóa

 

 

5510409

Công nghệ chống bào mòn kyên loại

6510409

Công nghệ phòng bào mòn klặng loại

5510410

Công nghệ mạ

6510410

Công nghệ mạ

5510411

Công nghệ sơn

 

 

5510412

Công nghệ đánh tĩnh điện

6510412

Công nghệ tô tĩnh điện

5510413

Công nghệ sơn điện di

 

 

5510414

Công nghệ tô ô tô

 

 

5510415

Công nghệ tô tàu thủy

6510415

Công nghệ sơn tàu thủy

55105

Công nghệ sản xuất

65105

Công nghệ sản xuất

5510505

Công nghệ cung cấp ván nhân tạo

6510505

Công nghệ chế tạo ván nhân tạo

5510507

Sản xuất vật tư hàn

6510507

Sản xuất vật liệu hàn

5510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

6510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

5510509

Sản xuất những chất vô cơ

6510509

Sản xuất những hóa học vô cơ

5510510

Sản xuất thành phầm giặt tẩy

6510510

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

5510511

Sản xuất phân bón

6510511

Sản xuất phân bón

5510512

Sản xuất dung dịch bảo vệ thực vật

6510512

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

5510513

Sản xuất sơn

6510513

Sản xuất sơn

5510514

Sản xuất xi măng

6510514

Sản xuất xi măng

5510516

Sản xuất gạch Ceramic

 

 

5510517

Sản xuất gạch men Granit

 

 

5510518

Sản xuất đá bằng cơ giới

 

 

5510519

Sản xuất vật liệu Chịu đựng lửa

 

 

5510521

Sản xuất bê tông vật liệu nhựa nóng

 

 

5510522

Sản xuất sứ đọng xây dựng

6510522

Sản xuất sứ xây dựng

5510525

Sản xuất pin, ắc quy

6510525

Sản xuất pin, ắc quy

5510535

Sản xuất tnóng lợp Fibro xi măng

 

 

5510536

Sản xuất gnhỏ xíu xây dựng

6510536

Sản xuất gbé xây dựng

55109

Công nghệ chuyên môn địa chất, địa thiết bị lý cùng trắc địa

65109

Công nghệ nghệ thuật địa hóa học, địa vật lý với trắc địa

5510915

Khoan dò la địa chất

6510915

Khoan dò hỏi địa chất

55110

Công nghệ nghệ thuật mỏ

65110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

5511003

Knhì thác mỏ

 

 

5511004

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

6511004

Kỹ thuật khai quật mỏ hầm lò

5511005

Kỹ thuật khai quật mỏ lộ thiên

 

 

5511006

Vận hành thứ sàng tuyển than

6511006

Vận hành trang bị sàng tuyển chọn than

5511007

Vận hành trang bị sàng tuyển quặng klặng loại

6511007

Vận hành sản phẩm công nghệ sàng tuyển chọn quặng kim loại

5511008

Khoan nổ mìn

6511008

Khoan nổ mìn

5511009

Khoan đào mặt đường hầm

6511009

Khoan đào con đường hầm

5511010

Khoan khai thác mỏ

6511010

Khoan khai thác mỏ

5511011

Vận hành trang bị mỏ hầm lò

6511011

Vận hành sản phẩm công nghệ mỏ hầm lò

5511012

Vận hành trạm khí hóa than

6511012

Vận hành trạm khí hóa than

5511013

Vận hành, thay thế sửa chữa trạm cách xử lý nước thải mỏ hầm lò

6511013

Vận hành, sửa chữa trạm cách xử trí nước thải mỏ hầm lò

552

Kỹ thuật

652

Kỹ thuật

55201

Kỹ thuật cơ khí với cơ kỹ thuật

65201

Kỹ thuật cơ khí với cơ kỹ thuật

5520104

Chế chế tạo sản phẩm công nghệ cơ khí

6520104

Chế sản xuất lắp thêm cơ khí

5520107

Gia công với gắn dựng kết cấu thép

6520107

Gia công cùng đính dựng kết cấu thép

5520113

Lắp đặt vật dụng cơ khí

6520113

Lắp đặt máy cơ khí

5520121

Cắt gọt klặng loại

6520121

Cắt gọt klặng loại

5520122

6520122

5520123

Hàn

6520123

Hàn

5520124

Rèn, dập

6520124

Rèn, dập

5520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

Nguội thay thế sản phẩm công cụ

5520129

Sửa chữa trị, vận hành tàu cuốc

 

 

5520130

Sửa chữa vật dụng tàu biển

6520130

Sửa trị thứ tàu biển

5520131

Sửa chữa trị vật dụng tàu thủy

6520131

Sửa chữa trị trang bị tàu thủy

5520139

Sửa trị sản phẩm mỏ hầm lò

6520139

Sửa trị máy mỏ hầm lò

5520141

Sửa chữa máy hóa chất

6520141

Sửa chữa trị lắp thêm hóa chất

5520144

Sửa chữa máy sản xuất dầu khí

6520144

Sửa chữa trị thứ bào chế dầu khí

5520161

Bảo trì cùng sửa chữa thay thế thứ cơ giới hạng nặng

 

 

5520176

Bảo trì với thay thế sửa chữa trang bị hóa chất

 

 

5520182

Vận hành cần, cầu trục

6520182

Vận hành nên, cầu trục

5520183

Vận hành máy thi công nền

6520183

Vận hành lắp thêm xây đắp nền

5520184

Vận hành sản phẩm công nghệ xây dựng khía cạnh đường

6520184

Vận hành thứ thi công phương diện đường

5520185

Vận hành trang bị xây dựng

6520185

Vận hành thứ xây dựng

5520186

Vận hành máy đóng góp cọc và khoan cọc nhồi

 

 

5520188

Vận hành, sửa chữa trang bị xây đắp con đường sắt

6520188

Vận hành, sửa chữa sản phẩm thiết kế đường sắt

5520189

Vận hành, sửa chữa trang bị tàu cá

6520189

Vận hành, sửa chữa lắp thêm tàu cá

5520191

Điều khiển tàu cuốc

6520191

Điều khiển tàu cuốc

55202

Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử cùng viễn thông

65202

Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử với viễn thông

5520204

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

6520204

Kỹ thuật cơ năng lượng điện mỏ hầm lò

5520256

Quản lý vận hành, thay thế mặt đường dây và trạm vươn lên là áp có năng lượng điện áp trường đoản cú 2trăng tròn KV trở lên

6520256

Quản lý vận hành, sửa chữa mặt đường dây với trạm biến hóa áp bao gồm năng lượng điện áp tự 2trăng tròn KV trngơi nghỉ lên

5520257

Quản lý quản lý, sửa chữa đường dây với trạm thay đổi áp tất cả điện áp từ 110KV trlàm việc xuống

6520257

Quản lý quản lý và vận hành, thay thế sửa chữa con đường dây với trạm trở thành áp gồm điện áp tự 110KV trsinh hoạt xuống

55203

Kỹ thuật hóa học, vật tư, luyện kyên và môi trường

65203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

5520301

Luyện gang

6520301

Luyện gang

5520302

Luyện thép

6520302

Luyện thép

5520303

Luyện kim đen

 

 

5520304

Luyện kyên ổn màu

6520304

Luyện kim màu

5520305

Luyện Ferro hòa hợp kim

6520305

Luyện Ferro hợp kim

5520306

Xử lý hóa học thải công nghiệp và y tế

 

 

5520307

Xử lý hóa học thải trong công nghiệp đóng góp tàu

6520307

Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng góp tàu

5520308

Xử lý chất thải trong cung ứng thép

6520308

Xử lý chất thải trong cấp dưỡng thép

5520309

Xử lý nước thải công nghiệp

6520309

Xử lý nước thải công nghiệp

5520310

Xử lý chất thải vào thêm vào cao su

6520310

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

5520311

Kỹ thuật thải nước cùng cách xử trí nước thải

6520311

Kỹ thuật thải nước và giải pháp xử lý nước thải

55290

Khác

65290

Khác

5529001

Kỹ thuật lò hơi

6529001

Kỹ thuật lò hơi

5529002

Kỹ thuật tua bin

6529002

Kỹ thuật tua bin

5529012

Lặn trục vớt

6529012

Lặn trục vớt

5529013

Lặn nghiên cứu và phân tích khảo sát

6529013

Lặn phân tích khảo sát

5529015

Lặn thi công

6529015

Lặn thi công

554

Sản xuất cùng chế biến

654

Sản xuất và chế biến

55401

Chế trở nên thực phẩm, thực phđộ ẩm và thiết bị uống

65401

Chế phát triển thành hoa màu, thực phđộ ẩm và thứ uống

5540113

Công nghệ chuyên môn cung ứng muối

 

 

5540114

Sản xuất muối trường đoản cú nước biển

 

 

558

Kiến trúc với xây dựng

658

Kiến trúc cùng xây dựng

55802

Xây dựng

65802

Xây dựng

5580201

Kỹ thuật xây dựng

6580201

Kỹ thuật xây dựng

5580203

Xây dựng cầu đường

 

 

5580205

Xây dựng cầu đường giao thông bộ

6580205

Xây dựng cầu đường giao thông bộ

5580207

Cốp pha - giàn giáo

 

 

5580208

Cốt thép - hàn

 

 

5580209

Nề - Hoàn thiện

 

 

562

Nông, lâm nghiệp với tdiệt sản

662

Nông, lâm nghiệp với thủy sản

56201

Nông nghiệp

66201

Nông nghiệp

5620116

Bảo vệ thực vật

6620116

Bảo vệ thực vật

584

Dch v vn tải

684

Dch v vận tải

58401

Knhì thác vận tải

68401

Knhì thác vận tải

5840108

Điều khiển phương tiện tbỏ nội địa

6840108

Điều khiển phương tiện đi lại tbỏ nội địa

5840109

Điều khiển tàu biển

6840109

Điều khiển tàu biển

5840110

Knhị thác sản phẩm tàu biển

6840110

Khai thác đồ vật tàu biển

5840111

Knhị thác vật dụng tàu thủy

6840111

Knhì thác máy tàu thủy

5840112

Vận hành đồ vật tàu thủy

6840112

Vận hành khai quật sản phẩm công nghệ tàu

5840123

Điều khiển tàu hỏa

 

 

5840124

Lái tàu mặt đường sắt

6840124

Lái tàu mặt đường sắt

585

Môi ngôi trường với bảo đảm an toàn môi trường

685

Môi ngôi trường và bảo vệ môi trường

58501

Kiểm kiểm tra và bảo vệ môi trường

68501

Kiểm thẩm tra cùng bảo vệ môi trường

5850110

Xử lý rác rưởi thải

6850110

Xử lý rác rưởi thải