CUỘC ĐỜI HOÀNG MAI NHI

*

Bạn đang xem: Cuộc đời hoàng mai nhi

Bộ 106 白 bạch <4, 9> 皇皇 hoànghuáng, wǎng(Tính) To lớn, vĩ đại. ◎Như: quan miện đường hoàng 冠冕堂皇 mũ miện bệ vệ.(Tính) Nghiêm trang, rực rỡ, huy hoàng. ◇Thi Kinc 詩經: Phục kì mệnh phục, Chu phất tư hoàng 服其命服, 朱芾斯皇 (Tiểu nhã 小雅, Thải khỉ 采芑) (Tướng quân) mặc y phục theo mệnh vua ban, Có tấm phất đỏ rực rỡ.(Tính) Đẹp, tốt. ◎Như: hoàng sĩ 皇士 kẻ sĩ tốt đẹp.(Tính) Từ tôn kính, dùng mang đến tổ tiên. ◎Như: hoàng tổ 皇祖 ông, hoàng khảo 皇考 cha (đã mất).(Tính) Có quan lại hệ tới vua. ◎Như: hoàng cung 皇宮 cung vua, hoàng ân 皇恩 ơn vua, hoàng vị 皇位 ngôi vua.(Tính) Hoàng hoàng 皇皇: (1) Lớn lao, đẹp đẽ, rực rỡ. (2) Nôn nao, vội vàng. ◎Như: nhân tâm hoàng hoàng 人心皇皇 lòng người sợ hãi nao nao. ◇Mạnh Tử 孟子: Khổng Tử tam nguyệt vô quân, tắc hoàng hoàng như dã 孔子三月無君, 則皇皇如也 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Đức Khổng Tử bố tháng không giúp được vua thì nôn nao cả người.(Danh) Vua chúa. ◎Như: tam hoàng ngũ đế 三皇五帝, nữ hoàng 女皇.(Danh) Trời, bầu trời. § Cũng như thiên 天. ◇Khuất Nguyên 屈原: Trắc thăng hoàng bỏ ra hách hí hề, Hốt lâm nghễ phù cựu hương 陟陞皇之赫戲兮, 忽臨睨夫舊鄉 (Li tao 離騷) Ta bay lên trời cao hiển hách hề, Chợt trông thấy cố hương.(Danh) Nhà không có bốn vách.(Danh) Mũ trên vẽ lông cánh chim.(Danh) Chỗ hổng trước mả để đưa áo quan vào.(Danh) Chỗ trước cửa buồng ngủ.(Danh) Họ Hoàng.(Động) Khuông chánh, giúp vào đường chính. ◇Thi Kinc 詩經: Chu Công đông chinch, Tứ quốc thị hoàng 周公東征, 四國是皇 (Bân phong 豳風, Bá phủ 播斧) Chu Công chinch phạt phía đông, Các nước bốn phương đều được đưa về đường ngay lập tức.1. <保皇> bảo hoàng 2. <堂堂皇皇> con đường con đường hoàng hoàng 3. <皇家> tôn thất 4. <三皇> tam hoàng 5. <上皇> thượng hoàng 6. <堂皇> mặt đường hoàng
皇 gồm 9 đường nét, cỗ bạch: màu trắng(106)晃 tất cả 10 đường nét, bộ nhật: ngày, phương diện trời(72)偟 có 11 nét, bộ nhân: người(9)凰 có 11 nét, cỗ kỷ: ghế dựa(16)喤 bao gồm 12 nét, cỗ khẩu: dòng miệng(30)徨 gồm 12 đường nét, cỗ xích: bước đi trái(60)惶 gồm 12 nét, cỗ tâm: trái tim, tâm trí, tnóng lòng(61)湟 có 12 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)隍 gồm 12 nét, bộ phụ: đụn đất, gò đất(170)黃 bao gồm 12 nét, bộ hoàng: màu sắc vàng(201)黄 có 12 đường nét, bộ hoàng: màu sắc vàng(201)遑 có 13 nét, cỗ sước: bỗng bước tiến bỗng dưng ngừng lại(162)煌 bao gồm 13 đường nét, cỗ hỏa: lửa(86)潢 bao gồm 15 nét, cỗ thuỷ: nước(85)蝗 bao gồm 15 đường nét, cỗ trùng: sâu bọ(142)篁 gồm 15 nét, bộ trúc: tre trúc(118)熿 có 16 nét, bộ hỏa: lửa(86)璜 tất cả 16 nét, bộ ngọc: xoàn, ngọc(96)磺 gồm 17 đường nét, bộ thạch: đá(112)鳇 gồm 17 đường nét, cỗ ngư: con cá(195)蟥 tất cả 18 nét, bộ trùng: sâu bọ(142)簧 tất cả 18 đường nét, bộ trúc: tre trúc(118)鰉 bao gồm 20 đường nét, cỗ ngư: con cá(195)
Bộ 75 木 mộc <4, 8> 枚枚 maiméi(Danh) Thân cây. ◇Thi Kinch 詩經: Tuân bỉ Nhữ phần, Phạt kì điều mai 遵彼汝墳, 伐其條枚 (Chu phái mạnh 周南, Nhữ phần 汝墳) Theo bờ sông Nhữ kia, Chặt nhánh và thân cây.(Danh) Hàm thiết. § Ngày xưa hành quân, binh lính ngậm hàm thiết để khỏi nói được, tránh gây tiếng động. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: Hàm mai tật tẩu 銜枚疾走 (Thu thanh phú 秋聲賦) Ngậm tăm mà chạy mau.(Danh) Cái vú chuông, cái vấu chuông.(Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị dùng đến những vật nhỏ: cái, tấm, nhỏ, quả, v.v. ◎Như: nhất mai đồng bản 一枚銅板 một đồng tiền, lưỡng mai bưu phiếu 兩枚郵票 hai con tem. (2) Đơn vị dùng đến tên lửa, đạn dược. ◎Như: nhất mai tạc đạn 一枚炸彈 một trái tạc đạn, lưỡng mai hỏa tiễn 兩枚火箭 nhị tên lửa.(Danh) Họ Mai.(Phó) Một cái, một cái nữa. ◇Phạm Đình Hổ 范廷琥: Chủng chủng bất khả mai cử 種種不可枚舉 (Vũ trung tùy bút 雨中隨筆) Nhiều lắm không sao kể xiết.

Xem thêm: Rạo Rực Với Những Nụ Hôn Nhau Trên Xe Ô Tô Cởi Hết Quần Áo, Hôn Nhau Trong Xe Ôtô Cởi Hết Quần Áo

枚 gồm 8 nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)玫 bao gồm 8 nét, cỗ ngọc: rubi, ngọc(96)埋 có 10 đường nét, bộ thổ: đất(32)梅 có 11 đường nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)槑 tất cả 14 đường nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)薶 tất cả 18 nét, bộ thảo: cỏ(140)霾 tất cả 22 nét, cỗ vũ: mưa(173)
Bộ 10 儿 nhân <0, 2> 儿儿 nhân, nhi兒 ér, er(Danh) Người. § Cũng như nhân 人. § Chữ nhân 人 giống người đứng, chữ nhân 儿 giống người đi.Giản thể của chữ 兒.
儿 bao gồm 2 đường nét, cỗ nhân: người(10)而 có 6 nét, cỗ nhi: nhưng mà, và(126)兒 tất cả 8 nét, bộ nhân: người(10)胹 gồm 10 đường nét, bộ nhục: thịt(130)唲 gồm 11 đường nét, bộ khẩu: cái miệng(30)鸸 gồm 11 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)輀 có 13 đường nét, cỗ xa: mẫu xe(159)鴯 gồm 17 đường nét, bộ điểu: bé chim(196)濡 gồm 17 nét, bộ thuỷ: nước(85)臑 gồm 18 nét, bộ nhục: thịt(130)