Công ty than đông bắc

Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ nên thành viên cá thể. Để tăng cấp hội viên, phấn kích tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty than đông bắc

*

*

*
*
44232

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Giới thiệu

Tổng công ty Đông Bắc được Ra đời năm 1994 trên các đại lý sáp nhập các đơn vị khai quật than của quân team trên địa bàn tỉnh giấc Quảng Ninc cùng với 18 đơn vị, xí nghiệp sản xuất member trực ở trong cùng là đơn vị chức năng member của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN.
Sau hơn 20 năm chuyển động, Tổng cửa hàng Đông Bắc được nhận xét là một trong công ty lớn tài chính hoạt động hiệu quả trực nằm trong Sở Quốc Phòng. Bây Giờ, doanh nghiệp lớn có 16 đơn vị thành viên có 11 xí nghiệp sản xuất khai quật cấp dưỡng than, 2 nhà máy cùng 2 chi nhánh chế tao và kinh doanh than, 1 xí nghiệp thiết kế và marketing tổng phù hợp. cửa hàng hữu ích nỗ lực là trang sản phẩm công nghệ cùng technology văn minh, luôn luôn vận dụng kỹ thuật chuyên môn tiên tiến nhất, dựa vào đó sản lượng khai thác, bào chế của chúng tôi không xong xuôi nâng cấp. Sản lượng hàng năm của bạn là khoảng 3.400.000 tấn, chiếm phần 10% sản lượng than ninh ngành.


Xem thêm: Điện Thoại Đen Trắng Pin Khủng Dùng 30 Ngày, Kiêm Sạc Pin, Top 5 Điện Thoại Đập Đá Pin Trâu, Nghe Gọi Tốt

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn công ty cài

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Knhì thác, marketing than cùng vận động hỗ trợ

TOPhường. 500 doanh nghiệp lớn lớn nhất Việt Nam


*

Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá nước ta (Vietnam giới Report JSC)