Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thước

Chụ Đại Bi giờ Việt 84 câu dễ nhìn đọc với ở trong : Tại VN, những chùa thường trì tụng chú Đại Bi trong những thời khiếp. Trong nội dung bài viết này bachgiamedia.com.vn xin được gửi đến các bạn đọc bài xích chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu tốt còn gọi là bài bác crúc Đại Bi tiếng việt dễ dàng nằm trong, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thước

Đang xem: Crúc đại bi 7 đổi mới 84 câu dễ thước

Chụ đại bi bên trong Kinch Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Crúc đại bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần crúc vô mắc cỡ đại bi, thần chụ cứu giúp khổ. Trí chụ này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước với chết thì sinh Cực Lạc. Thần crúc này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì buộc phải phân phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, chổ chính giữa luôn đồng đẳng với tất cả loại và đề nghị trì tụng liên tiếp.

Lời bài xích chú đại bi 5 biến

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority.

Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, người thương đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, người tình đề dạ, ý trung nhân đề dạ, bồ đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì vươn lên là cuối cùng)

Xem và nghe Video hiểu chú đại bi 5 gồm chữ khổng lồ dễ đọc theo.


*
Bài Chú Đại Bi 7 Biến 84 Câu Dễ Thước, Chú Đại Bi 7 Biến 84 Câu Dễ Thuộc, Chữ To Dễ Đọc 2

Chú đại bi

Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng. video clip được thiết kế theo phong cách quan trọng mang lại điện thoại điện thoại thông minh điều khiển xe trên nền đen ( ko hao pin ) , chữ lớn màu sắc cam đỏ khá nổi bật bắt buộc người đôi mắt kém nhẹm cũng dễ ợt phát âm mà lại không cần phải đeo kính.

Những ích lợi Lúc tụng chụ đại bi các bạn cần biết.

Mấy trong năm này con vẫn luôn tụng mỗi lần 7-10 biến, bé thấy cuộc sống đời thường của mình cố đổi nhiều loại, mọi chuyện giống như nlỗi có ai đó giúp đỡ để nói chung đều thành công giỏi đẹp. Nam mô a di đà phật.

Đây là câu phản hồi của các bạn bên trên mạng nói về công dụng Lúc tụng crúc đại bi khi chúng ta tụng mỗi ngày trong thời gian làm việc.

Ai cũng như vậy trong cuộc sống khi chúng ta gặp gỡ các trở ngại vào cuộc sống, quá trình hàng ngày thì Việc độc giả những bài bác chụ đại bi là vấn đề đang có tác dụng cho chính mình nhẹ lòng hơn, khiến cho bạn có khá nhiều lưu ý đến giỏi rộng, đúng chuẩn rộng.

84 câu crúc đọc dễ trong crúc đại bi.

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị daBà lô yết đế thước chén ra daBồ Đề tát đỏa bà daMa ha tát đỏa bà daMa ha ca lô ni ca daÁnTát bàn ra phạt duệSố đát mãng cầu đát tỏaNam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị daBà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bàNam tế bào mãng cầu ra cẩn trìHê rị, ma ha bàn nhiều sa mếTát bà a tha đậu du bằngA thệ dựngTát bà tát đa (Na ma bà tát đa)Na ma bà dàMa phạt đạt đậu đát điệt thaÁn. A bà lô hêLô ca đếCa ra đếDi hê rịMa ha bồ đề tát đỏaTát bà tát bàMa ra ma raMa hê ma hê rị đà dựngCu lô cu lô yết môngĐộ lô độ lô pphân tử xà domain authority đếMa ha pphân tử xà da đếĐà ra đà raĐịa rị niThất Phật ra daGiá ra giá raMạ mạ phạt ma raMục đế lệY hê di hêThất mãng cầu thất naA Ra sâm Phật ra xá lợiPphân tử sa pphân tử sâmPhật ra xá daHô lô hô lô ma raHô lô hô lô hê rịTa ra ta raTất rị tất rịTô rô tô rôBồ Đề dạ Bồ Đề dạBồ đà dạ nhân tình đà dạDi đế rị dạNa ra cẩn trìĐịa rị dung nhan ni naBa dạ ma naTa bà haTất đà dạTa bà haMa ha vớ đà dạTa bà haTất đà du nghệThất bàn ra dạTa bà haNa ra cẩn trìTa bà haMa ra na raTa bà haTất ra tăng a mục khê daTa bà haTa bà ma ha a vớ đà dạTa bà haGiả kiết ra a tất đà dạTa bà haBa đà ma kiết tất đà dạTa bà haNa ra cẩn trì bàn đà ra dạTa bà haMa bà rị chiến thắng yết ra dạTa bà haNam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ daNam tế bào a rị daBà lô kiết đếThước bàn ra dạTa bà haÁn. Tất điện đôMạn đà raBạt đà giaTa bà ha.

Chụ đại bi bằng giờ đồng hồ phạn

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subđam mê ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basmê mẩn prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nimãng cầu.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

84 Câu chụ Tiếng Phạn (Sanskrit)

1. Namah Ratnatrayaya.2. Namo Arya-3. VaLokitesvaraya.4. Bodhisattvaya5. Mahasattvaya.6. Mahakaruniakaya.7. Om.8. Sarva Rabhaye.9. Sudhanadasya.10.Namo Skrtva i Mom Arya-11.Valokitesvara Ramdhava.12.Namo Narakindi.13.Herimaha Vadhasame.14.Sarva Atha. Dusubhum.15.Ajeyam.16.Sarva Sadha. (Nama vasatva)17.Namo Vaga.18.Mavadudhu. Tadyatha.19.Om. Avaloki.trăng tròn.Lokate.21.Karate.22.Ehre.23.Mahabodhisattva.24.Sarva Sarva.25.Mala Mala26.Mahe Mahredhayam.27.Kuru Kuru Karmam.28.Dhuru Dhuru Vajayate.29.Maha Vajayate.30.Dhara Dhara.31.Dhirini.32.Svaraya.33.Cala Cala.34.Mamavamara.35.Muktele.36.Ehe Ehe.37.Cindomain authority Cindomain authority.38.Arsam Pracali.39.Vasa Vasam40.Prasaya.41.Huru Huru Mara.42.Huru Huru Hri.43.Sara Sara.44.Siri Siri.45.Suru Suru.46.Bodhiya Bodhiya.47.Bodhaya Bodhaya.48.Maitriya.49.Narakindi.50.Dharsinimãng cầu.51.Payamana.52.Svaha.53.Siddhaya.54.Svaha.55.Maha Siddhaya.56.Svaha.57.Siddhayoge58.Svaraya.59.Svaha.60.Narakindi61.Svaha.62.Maranara.63.Svaha.64.Sirasam Amukhaya.65.Svaha.66.Sarva Maha Asiddhaya67.Svaha.68.Cakra Asiddhaya.69.Svaha.70.Padmakastaya.71.Svaha.72.Narakindi Vagaraya.73.Svaha74.Mavari Samkraya.75.Svaha.76.Namah Ratnatrayaya.77.Namo Arya-78.Valokites-79.Varaya80.Svaha81.Om. Siddhyantu82.Mantra83.Padaya.84.Svaha.

***Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya.***

Ý NGHĨA THẦN CHÚ ĐẠI BI

Thời Phật còn tại gắng, sống núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang nghiêm cùng hàng tam quá bát cỗ cùng chỏng thần vân tập đông đủ, ngài Quán nạm âm kín pđợi hào quang quẻ soi khắp mười pmùi hương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:

” Bạch Đức Thế Tôn, con tất cả thần crúc kín đáo mong mỏi nói mang lại phần lớn fan biết để trì tụng mang đến thân vai trung phong được an nhàn, ko tật bệnh dịch, sống thọ những phước lộc. Thần chú này có công năng kết thúc trừ những tội ác với cầu hy vọng gì thì như ý hy vọng.”

Đức Phật chấp nhận mang đến ngài Quán ráng âm được trình diễn thần chụ của chính mình. Ngài bạch Phật rằng:

“Thời quá khứ đọng trải qua vô lượng ức kiếp gồm đức Phật xuất cố, hiệu Thiện tại Quang vương vãi Tịnh trú Nhỏng lai, do nhỏ mà lại nói thần chú Đại bi. Thusống ấy, bé vẫn sinh sống trái vị sơ địa mà lại một đợt nghe thần chụ Đại bi, con ngay tức khắc đạt mang đến trái vị sản phẩm công nghệ tám. Con phạt đại nguyện: “Nếu thần chụ này khiến cho chúng sanh đời sau gồm sự tiện ích to Khủng thì yêu cầu khiến thân con bao gồm nngốc cánh tay cùng ndở hơi nhỏ mắt”.

Nguyện những điều đó rồi, quả thực thân bé gồm nđần cánh tay cùng nđần nhỏ đôi mắt, tha trang bị vang đụng. Các đức Phật pchờ hào quang chiếu khu vực thân nhỏ. Hào quang đãng thuộc chiếu vô bờ quả đât.

Con lại nguyện: “Nếu bao gồm người như thế nào tụng thần crúc này năm lần thì trừ được những tội nặng nề của rất nhiều đời kiếp trong tầm luân hồi sinh tử. Và người ấy lúc thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay tchúng ta ký mang lại bọn họ sinh về cõi nước Tịnh độ”.

Con thề rằng: “Nếu fan tụng thần chú Đại bi nhưng mà bị đọa lạc vào tía mặt đường dữ, ko sinh về cõi nước của đức Phật, ko được vô lượng tam muội biện tài cùng các sự cầu nguyện không phải như ý mong thì không xứng đáng để Điện thoại tư vấn thần chú Đại bi”.

Ngoại trừ những hạng tín đồ trì tụng thần chú này mà chổ chính giữa không có thiện nay hảo, cđọng tàn ác, ko thiết tha chí thành, chỉ tất cả một chút nghi vấn là ko hiệu nghiệm.

Nếu có những người dân đã từng có lần phạm mười trọng tội cùng tạo ra năm trang bị nghịch chướng to mập, hủy báng Phật pháp, phá giới cnóng, làm những điều dơ bẩn trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dầu có chạm mặt Phật xuất gắng cơ mà không Chịu đựng sám hối chừa vứt các tội trạng, một đợt chí thành không mảy may nghi hoặc nhưng tụng thần chụ Đại bi này là bao nhiêu tội vạ đang tạo thành vào quá khứ đều được dứt trừ hết.

Nếu bao gồm ai gặp mặt các sự rủi ro tai nạn thương tâm khốn khổ mà lại tụng Đại bi thần chụ đều được thoát ra khỏi một biện pháp tiện lợi.

Nếu người tụng Đại bi thần crúc nhằm cầu nguyện, Tóm lại nguyện cầu gì gần như được suôn sẻ.

Kinh Lăng Nghiêm dạy dỗ rằng: Thần chụ kín đáo của chư Phật, chỉ tất cả Phật cùng với Phật new biết mà thôi, còn bên cạnh đó không ai có thể gọi được dù rằng gồm đạt mang lại vị thế thánh hiền khô đi nữa. Nhưng khôn xiết kiến hiệu, có công suất làm tiêu mất tội nghiệp với cchờ đạt mang đến quả vị giải bay, mang đến phần nhiều ai chân tình trì tụng.

Thần chú là 1 ấn chỏng Phật tương truyền cần yếu diễn giải, chỉ bao gồm tín tâm gọi tụng hoặc thì thầm niệm là bao gồm sự nhận ra kiến hiệu tột bậc.

Bát nhã khiếp dạy rằng: Thần chú là liều dung dịch hay, là nước cam lồ huyền ảo trị lành các trang bị bệnh của rất nhiều tín đồ. Nếu ai siêng trì tụng đang thường được an lạc.

Trong Ký thủ kinh, đức Nhỏng Lai dạy có năm tạng: Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, Bát nhã tạng, với Thần chụ tạng. Mà tác dụng độc nhất vô nhị, cđợi an lạc giải bay độc nhất vô nhị là tụng Thần chụ.

Qua phần lớn lời Bồ tát Quán cố kỉnh âm bạch Phật và những gớm dạy bên trên thì ví dụ thần crúc này vượt diệu dụng, rất đáng được mang đến hầu hết tín đồ hành trì.

Kinch chụ của Phật, tất cả các tín đồ đều có thể trì tụng, tuy vậy ao ước được lợi lạc trong khi tụng ghê trì chú, người Phật tử hãy cố gắng duy trì gìn thân, mồm với ý của bản thân mình được trong trắng, cần mẫn dùng đồ chay, giữ lại giới. Phật dạy: làm cho những câu hỏi tía thí, pngóng sanh, kết thúc điềkhối u ác tính, làm việc thiện tại, thì mới được tác dụng tốt rất đẹp.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

An lam tóa ha (7 lần)

Tịnh tam nghiệp crộng ngôn:

An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt

ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Kính lạy đức Thế tôn,

Quy y những Phật đà,

Nay bé vạc đại nguyện

Trì tụng chú Đại bi,

Trên trả bốn ơn nặng nề,

Dưới giúp tía con đường khổ.

Những fan thấy, nghe được

Đều phạt chổ chính giữa bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Tập vừa lòng đa số phước đức

Báo thân này xong,

Đồng sanh cõi rất lạc.

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Phật pháp tuyệt diệu,

Cực kỳ cao xa,

Trăm ndở hơi vạn kiếp

Khó mà gặp được.

Nay nhỏ thấy nghe,

Lại được tbọn họ trì

Nguyện cầu thấu hiểu

Ý thật của Phật.

Kính nghe

Đấng viên thông giáo chủ,

Vẻ trường đoản cú ái trăng tròn.

Hầu Di Đà vị trí Cực lạc phương Tây,

Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.

Tại bên trên núi báu lưu ly

Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,

Quá khđọng là Chánh pháp minch vương vãi,

Lúc bấy giờ là Quán âm tự tại,

Ba mươi nhị ứng rộng độ quần sinch,

Bảy nàn, nhiều cầu, những pmùi hương ứng đồ dùng.

Sức mầu thù thắng

Tán thán khôn xiết.

Xem thêm: #1 Tìm Hiểu Bảo Hiểm Xã Hội Quận Phú Nhuận, Bhxh Quận Phú Nhuận

Ngưỡng trông đức cả từ bi

Rũ lòng tmùi hương tưởng.

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng crúc Đại bi, hồi phía công đức cầu nguyện (nguyện cầu … ) Cúi hy vọng Phật đức từ bi quan trọng nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi cứu khổ cứu vớt nàn Quán-thế-âm Bồ-tát.

Cúi lạy Quán âm đại bi công ty,

Nguyện lực sâu dày tướng mạo hảo thân.

Nghìn tay nghiêm túc khắp phù trợ.

Nghìn mắt sáng sủa ngời soi muôn nẻo.

Mật ngữ phô bày vào thiệt ngữ,

Bi vai trung phong khơi dậy giữa vô tâm.

Khiến con sớm trọn các ước ao cầu,

Vĩnh viễn bài trừ bao tội cphía.

Long thiên thánh bọn chúng thường gia hộ.

Trăm ngàn tam muội trọn huân tu.

Thọ trì, thân nhỏ quang đãng minh tràng.

Tbọn họ trì, trung ương con thần thông tạng.

Rửa không bẩn è cổ lao nương biển khơi nguyện,

Siêu hội chứng người yêu đề phương tiện môn.

Con ni xưng tụng, thề quy y

Ssinh sống nguyện nlỗi lòng thảy trọn đủ.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con cđợi thông hết thảy pháp.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện bé sớm bệnh đôi mắt trí huệ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cngóng độ hết muôn chủng loài.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện bé mau chóng trọn phương tiện đi lại khéo.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cngóng lên thuyền bát-nhã.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ nhanh chóng thừa qua bể khổ.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cchờ tròn giới định đạo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau chóng Tột Đỉnh niết bàn.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con cchờ mang lại đơn vị vô vi.

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nguyện nhỏ chú ý núi đao,

Núi đao trường đoản cú gãy đổ.

Nguyện bé nhìn vạc dầu,

Vạc dầu tự khô cạn.

Nguyện con chú ý địa ngục,

Địa ngục tù tự hủy hoại.

Nguyện con quan sát ngạ quỷ,

Ngạ quỷ từ bỏ ấm no.

Nguyện bé quan sát tu la,

Ac trọng tâm từ dập tắt.

Nguyện con nhìn súc sinh,

Tự chứng thành đại trí.

Nam tế bào Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trung khu đà la ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ da. Nam mô a lị domain authority bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca domain authority. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô mãng cầu ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bởi a thệ dựng, tát cha tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá xác định giá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rxe hơi rô. Bồ đề dạ người yêu đề dạ, tình nhân đà dạ người tình đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra domain authority, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khỏng da ta bà ha, ta bà ma ha a vớ đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ domain authority. Nam tế bào a lị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ, ta bà ha.

(Trì tụng từng nào lần tùy ý).

Nguyện ngày mạnh khỏe, đêm mạnh khỏe,

vào đêm sáu thời thường mạnh khỏe,

Tất cả những thời đều lành mạnh,

Nguyện đức Từ bi hay gia hộ.

Nguyện tiêu ba chướng, trừ pnhân hậu não,

Nguyện crộng trí huệ thường xuyên sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp hay tu ý trung nhân tát đạo.

Nguyện sinh cực lạc chình ảnh pmùi hương Tây,

Chín phđộ ẩm hoa sen là phụ huynh,

Hoa nở thấy Phật, chứng vô sinh,

Bất thối hận ý trung nhân tát là bằng hữu.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử với chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Mọi thắc mắc các bạn comment bên dưới để gần như người thuộc xem với hiểu hết nghĩa của chú ấy đại bi nhé.