Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

nNaOH=2,840=0,07 mol; nH2=0,5622,4=0,025 mol; nSO2=1,79222,4=0,08 mol

Qui​ X về Na→BTNT.NanNa=0,07 molCa:x molO:y mol→0,07.23+40x+16y=5,13→BTE0,07+2x=2y+2.0,025

→x=0,06y=0,07→nOH−(Y)=nNaOH+2nCa(OH)2=0,07+2.0,06=0,19 mol

→nOH−(Y)nSO2=0,190,08=2,375 >2→nSO32−=nSO2=0,08 > nCa2+

→CaSO3 tính theo Ca2+→m=120.0,06=7,2 gam→ §¸p ¸n A


Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tinch thể hóa học rắn X ko màu, vị ngọt, dễ chảy nội địa. X có tương đối nhiều trong mật ong phải làm cho mật ong bao gồm vị ngọt nhan sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản nghịch ứng thủy phân hóa học Y. Tên Hotline của X với Y lần lượt là


Câu 2:


Dung dịch làm sao sau đây ko có tác dụng thay đổi màu sắc quỳ tím?


Câu 3:


Tbỏ phân hoàn toàn CH3COOC2H5 và CH2=CHCOOC2H5 trong dung dịch NaOH những thu được


Câu 4:


Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường xuyên, metylamin là hóa học khí mùi knhì tức giận, độc, dễ chảy nội địa.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

(b) Anilin là hóa học lỏng ít tung trong nước.

(c) Dung dịch anilin làm thay đổi màu phenolphtalein.

Xem thêm: Danh Ca Phương Dung - Ca Sĩ Phương Dung Về Úc Đội Tang Chồng

(d) khi nấu nướng canh cua, hiện tượng kỳ lạ riêu cua nổi lên trên là vì sự đông tụ protein.

(e) Đipeptit Ala-Val bao gồm bội nghịch ứng màu sắc biure.

Số phát biểu đúng là


Câu 5:


Số nguyên tử hiđro vào phân tử alanin là


Câu 6:


Klặng một số loại Na tác dụng với nước sinch H2 và


Câu 7:


khi đun cho nóng hóa học X có cách làm phân tử C3H6O2 cùng với dung dịch NaOH nhận được CH3COONa. Công thức kết cấu của X là


Câu 8:


Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol tất cả hổn hợp X gồm tía hóa học lớn phải sử dụng 4,77 mol O2, nhận được 56,52 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X trên bằng lượng H2 hoàn toản (xúc tác Ni, t°), mang sản phẩm tác dụng cùng với dung dịch KOH đầy đủ, chiếm được x gam muối hạt. Giá trị của x là


Câu 9:


Điện phân NaCl nóng chảy cùng với điện rất trơ làm việc catot thu được:


Câu 10:


Dãy những kim loại như thế nào dưới đây được thu xếp theo hướng giảm dần dần tính khử?


Câu 11:


Công thức của axit panmitic là


Câu 12:


Chất như thế nào dưới đây trực thuộc một số loại cacbohiđrat?


Câu 13:


Hỗn hòa hợp M bao gồm axit cacboxylic X, ancol Y (phần nhiều 1-1 chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo nên từ X với Y. Cho một lượng M tính năng toàn vẹn với dung dịch cất 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối hạt và 8,05 gam ancol. Công thức của X cùng Y là


Câu 14:


Hấp thú trọn vẹn 1,568 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M chiếm được dịch X. Thêm 250 ml dung dịch Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X nhận được 3,94 gam kết tủa với hỗn hợp Z. Giá trị của a là:


Câu 15:


Cơ sở của phương thức điện phân lạnh chảy là


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam