Chỉnh âm lượng file mp3

Chỉnh sửa các tệp âm thanh trực tuyến và miễn phí. Xử lý bài hát, cắt, nén, áp dụng bất kỳ hiệu ứng phổ biến nào, chuyển đổi và sử dụng tất cả các công cụ có sẵn.

Bạn đang xem: Chỉnh âm lượng file mp3


*

*

*

*

*

More than 20 free software for working with sound and music creation, audio editors, applications for DJs, virtual audio stations, sequencers for sound engineers and musicians. With the help of these programs, we can glue or cut music, perform editing, apply various effects to audio materials, generate new sounds, and even write your own musical composition.

Sound processing on a computer can be different tasks. Someone just needs to visualize sound vibrations about cutting a song to create a ringtone, someone is looking for voice recording software. All this can be done by special programs - audio editors.

Audio editing software offers versatility and advanced sound settings. The options provided will help you decide on the choice of one or another software, depending on the goal pursued. There are both professional virtual studios and light editors with basic recording editing functions.

Xem thêm: Họp Báo Sau Trận Đấu Việt Nam, Hlv Park: &Apostuyển Việt Nam Sẽ Thắng Uae&Apos


Benefits of bachgiamedia.com.vn The utility is of high quality, and most importantly - a free product for working with video material, allowing you to conveniently edit and mount recordings, add multimedia and beautiful visual effects to your work, work with audio, and create projects from video and photos.

A powerful sound editor that supports all sound file formats and provides the highest quality sound with unlimited mixing, editing and processing of sound special effects.

Multifunctional audio editor for working with MP3, WAV, WMA, FLAC and other audio files. Allows you to edit audio, change the voice and volume in an audio file, add effects, record sound from a microphone, create a ringtone and extract sound from any video format.


*
Giới thiệu về bachgiamedia.com.vn

Chúng tôi đã tạo ra trang web này đặc biệt dành cho những người yêu âm nhạc và liên tục làm việc với các tệp âm thanh. Chúng tôi quyết định rằng việc thực hiện tất cả các thao tác ở một nơi sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trên Internet, bạn có thể tìm thấy các chương trình xử lý tệp âm thanh bao gồm nhiều công cụ, nhưng hầu hết chúng đều yêu cầu cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại. Ngược lại, tất cả các công cụ của chúng tôi hoàn toàn có thể truy cập được trên trình duyệt và không yêu cầu bạn tải xuống bất cứ thứ gì. Thêm vào đó, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này phản ánh đầy đủ các xu hướng hiện tại.