CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Công thức lượng giác mở rộngCách học thuộc nhanh Bảng công thức lượng giác bằng thơ, “thần chú” Cách học thuộc các công thức lượng giác bằng thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc nhanh Bảng công thức lượng giác bằng thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, việc học và nhớ Bảng công thức lượng giác là yếu tố quan trọng khi giải toán. Dưới đây là hệ thống lại Bảng giá trị lượng giác cơ bản và nâng cao cùng với cách học thuộc công thức lượng giác bằng thơ, thần chú.

Bảng công thức lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức biến đổi nâng cao, công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ bản và công thức cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân ba và công thức hạ bậc
*
Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*