Bài Kiểm Tra Lớp 5

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài xích tập

Lớp 3

Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 5

*

Tổng đúng theo 80 Đề đánh giá, Đề thi Toán thù lớp 5 học tập kì 1 & học kì 2 cơ phiên bản, nâng cấp bao gồm giải đáp bao gồm những đề kiểm tra, đề thi giữa kì, cuối kì cùng bài bác tập vào buổi tối cuối tuần có lời giải giúp đỡ bạn ôn luyện với đã có được điểm trên cao trong số bài thi môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán thù lớp 5

(mới) Bộ 60 Đề thi Tân oán lớp 5 năm 20trăng tròn - 2021

40 Đề thi Toán 5 Học kì 1 bao gồm đáp án

trăng tròn Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì một năm 20trăng tròn - 2021 gồm đáp án

5 đề thi giữa kì 1 Tân oán 5 cơ bản


5 đề thi giữa kì 1 Toán thù 5 nâng cao

10 đề thi thân kì 1 Tân oán 5 sưu tầm

đôi mươi Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp án

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 cơ bản

5 đề thi Cuối kì 1 Toán thù 5 nâng cao


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Mẹ Bằng Tiếng Nhật, Một Số Đoạn Văn Viết Về Mẹ Bằng Tiếng Nhật Bản

10 đề thi Cuối kì 1 Tân oán 5 sưu tầm

40 Đề chất vấn Toán thù 5 Học kì 2 bao gồm đáp án

trăng tròn Đề thi Toán thù lớp 5 Giữa kì hai năm 2020 - 2021 gồm đáp án

5 đề thi giữa kì 2 Toán 5 cơ bản

5 đề thi thân kì 2 Tân oán 5 nâng cao

10 đề thi thân kì 2 Tân oán 5 sưu tầm


*

20 Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 5 năm 20đôi mươi - 2021 có đáp án

5 đề thi cuối kì 2 Tân oán 5 cơ bản

5 đề thi cuối kì 2 Tân oán 5 nâng cao

10 đề thi cuối kì 2 Toán thù 5 sưu tầm

104 những bài tập vào ngày cuối tuần Toán 5 có lời giải

Top 52 bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 bao gồm đáp án

Tuần 1


Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Top 52 Bài tập cuối tuần Toán thù lớp 5 Học kì 2 gồm đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Đề thi Toán thù lớp 5 Giữa kì 1

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,00

Câu 2: (1 điểm) Phân số

*
được đưa thành số thập phân là ?

A. 0,4 B. 2,5

C. 4 D. 40

Câu 3: (1 điểm) Chữ số 5 trong các thập phân 342,205 có mức giá trị là ?

*

Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……... kilogam Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 3,5 B. 3,50

C. 3,500 D. 3,005

Câu 5: (1điểm) Hỗn số

*
được viết dưới dạng phân số là:

A. 5,5 B. 5,2

*

Câu 6: (1 điểm) Tìm số tự nhiên và thoải mái x biết : 69,98 2 B. 3900 cm2

C. 1950 cm D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài.

a. Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ đọng 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Câu 3: (1 điểm) Tìm tía số thập phân tương thích để viết vào khu vực chnóng, sao cho: 0,2 Câu1234567Đáp ánBAADCBD

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) – Tính đúng từng bài bác được (0,5đ)

a)

*

b)

*

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ)

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là (0,5 đ)

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi 1200kg = 12 tạ (0,25 đ) Đáp số : 12 tạ (0,25 đ)

Câu 3: (1 điểm)

Ba số thập phân phù hợp để viết vào chỗ chấm hoàn toàn có thể là: 0,21; 0,22, 0,201

Câu 2, 3: Học sinch có biện pháp làm cho không giống tương xứng cùng với đề bài xích, đúng được xem đủ điểm theo kinh nghiệm.

Tải xuống

Mục lục Đề bình chọn Toán lớp 5 gồm đáp án:


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Prúc huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 5 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Cha bà mẹ hãy ĐK học tập test mang lại nhỏ cùng được tư vấn miễn chi phí trên khoahoc.vietjaông chồng.com